Promjena podataka katastarskog operata

Za provedbu promjene podataka katastarskog operata zadužen je katastarski ured koji o tome donosi rješenje

Promjena podataka o katastarskim česticama

Katastarski podaci kojima se opisuju katastarske čestice mogu se promijeniti jedino na temelju odgovarajućeg geodetskog elaborata i upravnog rješenja koje donosi katastarski ured. Rješenje se donosi prema pravilima upravnog postupka i o svakoj promjeni podataka kojom se mijenjaju podaci o katastarskim česticama upisani nositelji prava moraju biti obaviješteni dostavom tog rješenja, a tek nakon njegove pravomoćnosti katastarski ured će promijeniti podatke u katastarskom operatu.

Promjena podataka o osobama upisanima u posjedovne listove

Katastarski ured za upis vlasnika u posjedovne listove, također, donosi upravno rješenje, a promjena će se izvršiti prema pravilima kako je to navedeno i za slučaj promjene podatka o katastarskim česticama. Vlasnici se mogu upisati u posjedovne listove i na temelju rješenja zemljišnoknjižnog odjela po službenoj dužnosti ako pravni prednici upisani u katastru odgovaraju pravnim prednicima upisanim u zemljišnu knjigu. O tome vas katastarski ured neće posebno obavijestiti jer ste rješenje već zaprimili od zemljišnoknjižnog odjela. 

Evidentiranje zgrada i drugih građevina u katastarskom operatu

Zgrade i druge građevine evidentiraju se u okviru katastarske čestice ili u okviru prava građenja. Evidentiranje i promjenu podataka o zgradama i drugim građevinama u katastarskom operatu može se izvršiti jedino na temelju odgovarajućeg geodetskog elaborata i upravnog rješenja koje donosi katastarski ured na već opisani način. Elaboratu se može priložiti i odgovarajući akt o uporabi.

Promjena podataka o načinu uporabe katastarske čestice

Za promjenu načina uporabe katastarske čestice možete se, osim ovlaštenim geodetskim izvoditeljima, obratiti i katastarskom uredu, pri čemu katastarski službenici izlaze na terenski uviđaj i izrađuju odgovarajući geodetski elaborat.

Popis geodetskih izvoditelja možete pronaći na stranicama Državne geodetske uprave pod temom Pretraga OIG. Odabirom županije izlistat će se svi geodetski izvoditelji koji su prijavljeni na području te županije.