Posjedovni list

Posjedovni list je prikaz podataka o nekoj nekretnini

Izdavanje posjedovnog lista elektroničkim putem

Posjedovni list izdaje se službeno putem interneta neovisno o mjesnoj nadležnosti katastarskih ureda.

Pristup katastarskim podacima elektroničkim putem ostvaruje se putem OSS-a (One Stop Shop) - Jedinstvenog poslužnog mjesta zemljišnih knjiga i katastra i putem portala e-Građani.

Po podnošenju zahtjeva, korisnik (e-Građanin) u elektronički sandučić dobiva posjedovni list potpisan elektroničkim potpisom na koji je dodatno otisnut QR kod i kod za provjeru istinitosti dokumenta. Ovako izdana javna isprava ima pravnu valjanost kao i isprava na papiru ovjerovljena pečatom i potpisom službene osobe. Jednim zahtjevom može se tražiti više različitih javnih isprava iz različitih katastarskih ureda.

Detaljnije informacije o izdavanju posjedovnog lista elektroničkim putem možete pronaći na našim stranicama u temi Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra. 

Zahtjev za izdavanje posjedovnog lista

Zahtjev za izdavanje prijepisa/izvoda iz posjedovnog lista podnosi se, osim elektroničkim putem, osobno ili putem obične pošte Područnom uredu za katastar neovisno o mjesnoj nadležnosti istog.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa stranice Državne geodetske uprave:

Zahtjev za izdavanje javnih isprava i katastra nekretnina.

Za izdavanje prijepisa/izvoda iz posjedovnog lista potrebno je:

  • podnijeti popunjeni obrazac zahtjeva (označiti Izvod/prijepis iz posjedovnog lista ili izvadak iz Baze zemljišnih podataka)
  • za prvi primjerak posjedovnog lista stvarni troškovi u gotovini se ne naplaćuju, a svaki sljedeći primjerak naplaćuje se 0,66 eura.

Uplatu stvarnih troškova  možete izvršiti na propisani račun.
 
Podaci za uplatu su sljedeći:
 
Korisnik:                   Državni proračun Republike Hrvatske
Broj žiro računa:      1001005-1863000160
Iban code:                HR1210010051863000160
Svrha plaćanja:        Državna geodetska uprava
Model:                      HR 64 

 
Za STVARNE TROŠKOVE poziv na broj ispisuje se u obliku:

Poziv na broj:            7129-6120-šifra katastra-broj računa*
Model:                       HR 64

 
*za informaciju o šifri katastra i broju računa molimo Vas da kontaktirate nadležni Područni ured za katastar pred kojim podnosite zahtjev.
 

Za detaljnije informacije o podnošenju zahtjeva obratite se Područnom uredu za katastar čiji popis sa podacima za kontakt možete pronaći na stranicama Državne geodetske uprave:

Područni uredi za katastar.