Posjedovni list

Posjedovni list je prikaz podataka o nekoj nekretnini

Izdavanje posjedovnog lista elektroničkim putem

Posjedovni list izdaje se službeno i putem interneta neovisno o mjesnoj nadležnosti katastarskih ureda.

Pristup katastarskim podacima elektroničkim putem ostvaruje se putem OSS-a (One Stop Shop) - Jedinstvenog poslužnog mjesta zemljišnih knjiga i katastra i putem sustava e-Građani

Pri podnošenju zahtjeva, korisnik (e-Građanin) kartičnim plaćanjem odmah podmiruje puni iznos upravnih pristojbi (uvećan za iznos provizije koju naplaćuje kartična kuća) koje sustav izračunava automatski i u elektronički sandučić dobiva javne isprave potpisane elektroničkim potpisom na koji je dodatno otisnut QR kod i kod za provjeru istinitosti dokumenta. Ovako izdana javna isprava ima pravnu valjanost kao i isprava na papiru ovjerovljena pečatom i potpisom službene osobe. Jednim zahtjevom može se tražiti više različitih javnih isprava iz različitih katastarskih ureda.

Ukoliko ste oslobođeni plaćanja upravnih pristojbi  to pravo možete ostvariti na način da zahtjev podnesete osobno ili putem pošte.

Detaljnije informacije o izdavanju katastarskih javnih isprava elektroničkim putem možete pronaći na našim stranicama u temi Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra. 

Zahtjev za izdavanje posjedovnog lista

Zahtjev za izdavanje prijepisa/izvoda iz posjedovnog lista podnosi se osobno ili putem pošte Područnom uredu za katastar neovisno o mjesnoj nadležnosti istog.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa stranice Državne geodetske uprave

Zahtjev za izdavanje javnih isprava i katastra nekretnina.

Za izdavanje prijepisa/izvoda iz posjedovnog lista potrebno je:
  • podnijeti popunjeni obrazac zahtjeva (zaokružiti redni broj 2)
  • priložiti državne biljege u iznosu od 10 kuna. Za prvi primjerak posjedovnog lista stvarni troškovi u gotovini se ne naplaćuju, a svaki sljedeći primjerak naplaćuje se 5 kuna.

Ako ste oslobođeni od plaćanja upravnih pristojbi, dokaz je potrebno predočiti prije izdavanja javne isprave.

Uplatu upravnih pristojbi i stvarnih troškova osim u obliku državnih biljega i gotovine možete izvršiti i na propisani račun.
 
Podaci za uplatu su sljedeći:
 
Korisnik:                   Državni proračun Republike Hrvatske
Broj žiro računa:        1001005-1863000160
Iban code:                 HR1210010051863000160
Svrha plaćanja:          Državna geodetska uprava
Model:                       HR 64
 
Za UPRAVNE PRISTOJBE poziv na broj ispisuje se u obliku:
Poziv na broj:            5002-6120-OIB uplatitelja
(ukoliko ne raspolažete sa OIB-om upisati broj predmeta)
 
Za STVARNE TROŠKOVE poziv na broj ispisuje se u obliku:
Poziv na broj:             7129-6120-šifra katastra-broj računa*
Model:                       HR 64
 
*za informaciju o šifri katastra i broju računa molimo Vas da kontaktirate nadležni područni ured za katastar pred kojim podnosite zahtjev
 
Iznimno se upravne pristojbe do 100 kuna mogu platiti u državnim biljezima.

Za detaljnije informacije o podnošenju zahtjeva obratite se Područnom uredu za katastar čiji popis možete pronaći na stranicama Državne geodetske uprave

Područni uredi za katastar.