Briga o okolišu

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost predstavlja smanjenu potrošnju energije potrebne za obavljanje određenog posla, čime možete poboljšati zaštitu okoliša i ostvariti značajne novčane uštede

Inspekcija zaštite okoliša

Inspekciji zaštite okoliša možete prijaviti onečišćenje zraka, nezakonito odlaganje i postupanje s otpadom kao i druge negativne utjecaje na okoliš

Inspekcija zaštite prirode

Informirajte se što nadzire inspekcija zaštite prirode i koje su joj ovlasti

Zaštita tla

S obzirom na važnost koju tlo kao osnova života ima za čovjeka, nužno je brižno postupanje s njim te njegova zaštita

Svjetlosno onečišćenje

Svjetlosno onečišćenje prepoznato je kao rastući globalni problem, čije posljedice mogu biti vrlo ozbiljne

Vodopravna inspekcija

Informirajte se što nadzire vodopravna inspekcija

Kvaliteta zraka

Kvaliteta zraka prati se na državnoj i lokalnoj razini kroz mrežu mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka

Inspekcija za nadzor u području energetike

Informirajte se što učiniti ako sumnjate na povrede propisa iz područja elektroenergetike, naftnog rudarstva, toplinarstva i plinarstva.

Inspekcija za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 93/16, 104/16 i 116/18), inspekcijske poslove iz područja rudarstva, energetike i opreme pod tlakom obavlja Državni inspektorat