Kvaliteta zraka

Kvaliteta zraka prati se na državnoj i lokalnoj razini kroz mrežu mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka

Kvaliteta zraka prati se na državnoj i lokalnoj razini kroz mrežu mjernih postaja: državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka, mjerne postaje jedinica lokalne i regionalne samouprave te mjerne postaje onečišćivača. Dobiveni mjerni podaci koriste se za praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka a potom i za predlaganje i provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka.
 

Mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka

Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka trenutno obuhvaća 21 uspostavljenu mjernu postaju za praćenje kvalitete zraka, a u planu je uspostava i dodatnih pet mjernih postaja u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Omišlju (otok Krk). Jedanaest postaja smješteno je u naseljima i industrijskim područjima - tri u Zagrebu, dvije u Slavonskom Brodu te po jedna u Rijeci, Kutini, Osijeku, Sisku, Varaždinu i Karlovcu, a 11 postaja smješteno je u ruralnim i zaštićenim područjima: Kopački rit, Desinić, Plitvička jezera, Parg, Višnjan, Polača-Ravni kotari, Vela straža-Dugi otok, Hum-otok Vis, Opuzen-delta Neretve i Pula Fižela.

Rezultati mjerenja kvalitete zraka sa svih mjernih postaja uspostavljenih na području Republike Hrvatske kontinuirano se dostavljaju u bazu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj i objavljuju svakog sata na mrežnim stranicama Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

Kvaliteta zraka se utvrđuje za svaku onečišćujuću tvar na godišnjoj razini, jednom godišnje za proteklu kalendarsku godinu.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izrađuje godišnja Izvješća o kvaliteti zraka koja sadrže ocjenu kvalitete zraka na području Republike Hrvatske. Navedena izvješća kao i svi ostali dokumenti vezani za kvalitetu zraka su javno dostupni na mrežnoj stranici Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.