Vodopravna inspekcija

Informirajte se što nadzire vodopravna inspekcija

Vodopravna inspekcija obavlja nadzor nad primjenom propisa iz područja vodnoga gospodarstva kojima se uređuje zaštita voda, korištenje voda i vodnoga dobra i zaštita od štetnog djelovanja voda.

Vodopravna inspekcija nadzire:
  • usklađenost postupanja s vodopravnim aktima,
  • izvršavanje obveza iz ugovora o koncesiji za korištenje voda,
  • postupanje u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda,
  • obavljanje djelatnosti vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje,
  • obavljanje posebnih djelatnosti za potrebe upravljanja vodama.

Prijava vodopravnoj inspekciji

Prijavu možete poslati na adresu elektroničke pošte: Prijave ili na adresu Državnog inspektorata: Šubićeva 29, 10000 Zagreb.