Inspekcija za nadzor u području energetike

Informirajte se što učiniti ako sumnjate na povrede propisa iz područja elektroenergetike, naftnog rudarstva, toplinarstva i plinarstva.

Inspekcija nadležna za nadzor u području energetike obavlja nadzor nad primjenom Zakona o energiji, Zakona o tržištu toplinske energije, Zakona o tržištu plina, Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti te ostalih zakona i propisa, donesenih temeljem navedenih zakona, kojima se uređuju područja elektroenergetike, toplinarstva i plinarstva, energetske učinkovitosti, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skadištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida.
 
Inspekcija za nadzor u području energetike nadzire:
  • ispunjavanje uvjeta za obavljanje energetskih djelatnosti
  • ispunjavanje obveza energetskih subjekata i kupaca energije pri projektiranju, gradnji, stavljanju u uporabu, uporabi tj. korištenju, pogonu i održavanju energetskih objekata, postrojenja, vodova, priključaka na mrežu, instalacija i opreme 
  • organizaciju održavanja postrojenja i građevina u skladu s odobrenom/potvrđenom tehničkom/projektnom dokumentacijom, tehničkim i sigurnosnim propisima
  • ispunjavanje obveza upravitelja stambenih zgrada pri održavanju zajedničkih dijelova stambenih zgrada
  • održavanje parametara kvalitete energije i pouzdanosti isporuke energije
  • ispunjenost tehničkih zahtjeva za proizvode i ocjenu sukladnosti te zahtjeva za opću sigurnost proizvoda i opreme proizvodnih postrojenja
  • energetsku učinkovitost
  • ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u energetici
  • obveze investitora i naftno-rudarskih gospodarskih subjekata pri izvođenju naftnorudarskih radova, građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja te sanaciji prostora devastiranog naftno rudarskim radovima
  • provedbu mjera zaštite na radu pri izvođenju naftnorudarskih radova.