Zaštita tla

S obzirom na važnost koju tlo kao osnova života ima za čovjeka, nužno je brižno postupanje s njim te njegova zaštita


Zaštita tla obuhvaća očuvanje zdravlja i funkcije tla, sprječavanje oštećenja, praćenje stanja i promjena kakvoća tla te saniranje i obnavljanje oštećenih tala i lokacija.

Na tlo nepovoljno utječe:
 
  • nepropisno korištenje kemijskih sredstava u poljoprivredi
  • erozija zemljišta
  • smanjivanje šuma
  • demografska ekspanzija i urbanizacija
  • industrija
  • rudarstvo
  • dezertifikacija.

Onečišćenje, odnosno oštećenje tla smatra se štetnim utjecajem na okoliš, a utvrđivanje prihvatljivih graničnih vrijednosti kakvoće tla provodi se na temelju posebnih propisa.

Za dodatne informacije o zaštiti tla možete se obratiti Sektoru za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na e-mail: mario.stipetic@mingor.hr