Kupnja, prodaja i najam nekretnine

Kupnja nekretnine

Pri kupnji stana ili kuće dobro provjerite dokumentaciju - izvadak iz zemljišne knjige, građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt za građenje, uporabnu dozvolu i energetski certifikat

Prodaja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

Kupnja državnoga zemljišta građaninu je, primjerice, nužna da zaokruži svoju malu zemljišnu česticu i izgradi ili dogradi stambeni objekt, odnosno da osigura prilaz svojemu zemljištu

Prodaja nekretnine

Ako prodajete nekretninu, pripremite izvadak iz zemljišnoknjižnog odjela (gruntovnice) općinskog suda na području na kojem se nekretnina nalazi, dokumente iz kojih je vidljivo da je objekt legalno sagrađen i energetski certifikat

Kupnja nekretnina za strane državljane

Informirajte se kako i pod kojim uvjetima strani državljani mogu steći pravo vlasništva na nekretnine u RH 

Najam nekretnine

Ugovorom o najmu u pisanom obliku određuju se iznos najamnine, druga prava i obveze te otkazni rok

POS - Program poticane stanogradnje

Kao potencijalni kupac stana iz programa POS-a, obratite se općini odnosno gradu

Program POS+

Za kupnju novoizgrađenog stana preko Programa POS+ možete dobiti zajam javnih sredstava i povoljnije bankovne kredite 

POS - Najam nekretnina

Saznajte kako preko APN-a možete unajmiti ili otkupiti stan izgrađen putem društveno poticane stanogradnje

Najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine omogućuje najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske putem javnih natječaja

Prostorni podaci

Geoportal Državne geodetske uprave nudi pregled digitalnih katastarskih planova, digitalnog ortofota, topografskih karata u različitim mjerilima, sve na jednome mjestu i uz mogućnost preklapanja istih