Program POS+

Za kupnju novoizgrađenog stana preko Programa POS+ možete dobiti zajam javnih sredstava i povoljnije bankovne kredite 

Programom POS+ potiče se prodaja novoizgrađenih stanova na tržištu nekretnina odobravanjem zajmova za kupnju stana javnim sredstvima.

Uvjeti za odobrenje zajma

Zajam javnih sredstava može dobiti svaka fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske. Zajam se odobrava samo za kupnju novoizgrađenog stana koji:
  • se kupuje izravno od investitora, izvođača ili od pravne osobe u sustavu poreza na dodanu vrijednost (PDV)
  • ima urednu vlasničku dokumentaciju i akt za uporabu
  • je upisan u zemljišne knjige kao posebni dio nekretnine
  • čija prodajna cijena (s uključenim PDV-om) ne prelazi 1400 eura po četvornom metru korisne površine u kunskoj protuvrijednosti.

Prosječna kamata iznosi oko 3,65 posto na rok otplate od maksimalno 31 godinu. Kredit se vraća u dva dijela: prvo se otplaćuju kreditna sredstva banke u roku od maksimalno 28 godina, a tek nakon toga otplaćuje se zajam javnih sredstava.

Zajam javnih sredstava obavlja Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), Savska cesta 41/6, Zagreb, telefon: 01/6331-600

Iznos zajma

Iznos zajma, neovisno o cijeni četvornog metra korisne površine stana koji se kupuje iznosi u protuvrijednosti 200 eura po četvornom metru korisne površine stana (prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke), neovisno o cijeni stana s time da maksimalna cijena četvornog metra stana nije veća od 1400 eura.

Osiguranje preostalih sredstava

Preostala sredstva za kupnju stana, do ukupne kupoprodajne cijene stana, osigurava kupac stana: 
  • vlastitim sredstvima, u iznosu od najmanje 15 posto prodajne cijene stana
  • namjenskim kreditnim sredstvima, odnosno putem stambenog kredita odobrenog od banke ili stambene štedionice s kojom APN ima sporazum o poslovnoj suradnji.

Rok otplate zajma i visina mjesečnih obroka

Ukupni rok otplate zajma, uključivo rok otplate kredita banke, ne može biti duži od 31 godine od dana sklapanja ugovora o zajmu. Kupac stana po modelu POS+ prvo vraća kreditna sredstva banci i to na rok ne duži od 28 godina, a tek po zatvaranju kredita poslovne banke počinje vraćati zajam javnih sredstava.

Ako za kupnju stana koristite samo javna sredstva, bez kredita banke, rok otplate zajma javnih sredstava može iznositi do osam godina od dana sklapanja ugovora o zajmu, a ovisno o vašim mogućnostima može biti i kraći.
 
Mjesečni obrok kod obročne otplate utvrđuje se u mjesečnim anuitetima, tako da je njegova visina za cijelo razdoblje otplate ujednačena, odnosno da je visina mjesečnog anuiteta kredita banke i visina mjesečnog anuiteta kojim se otplaćuje zajam javnih sredstava približno jednaka.

Kamatna stopa na sredstva odobrenog zajma

Kamatna stopa na kredite banaka s kojima APN ima poslovnu suradnju je povoljnija u odnosu na komercijalne uvjete.

Kamata na sredstva odobrenog zajma javnih sredstava za razdoblje dok se otplaćuje kredit banke (poček otplate zajma) obračunava se po stopi u visini jedan posto godišnje i pripisuje se glavnici, a za razdoblje otplate zajma kamatna stopa obračunava se po stopi u visini tri posto godišnje.

Prosječna kamatna stopa iznosi oko 3,65 posto.

Koraci za kupnju stana 

Ako želite kupiti stan po programu POS+, sami odabirete stan na tržištu i s predugovorom o kupoprodaji stana (ili s ugovorom) odlazite u jednu od banaka koja s APN-om ima poslovnu suradnju. 

Banka zatim provjerava urednost dokumentacije za stan kao i vašu kreditnu sposobnost. Kod banke ispunjavate zahtjev za zajam javnih sredstava, a banka svu dokumentaciju dostavlja APN-u.

APN pregledava zaprimljenu dokumentaciju i donosi odluku o odobrenju zajma javnih sredstava koju dostavlja poslovnoj banci.

Nakon toga potpisujete ugovor o kreditu s bankom. Banka dostavlja svu dokumentaciju, uključujući i ugovor o kupoprodaji nekretnine.

APN potom izrađuje ugovor o zajmu javnih poticajnih sredstava i poziva vas na potpisivanje. Nakon potpisivanja upisuje hipoteku (na 2. mjesto) na stan u visini iznosa zajma javnih sredstava, te uplaćuje iznos javnih sredstava na žiro račun prodavatelja i to u roku 30 dana od dana kada korisnik zajma dostavi dokaz da je isplatio preostali dio kupoprodajne cijene.

Dokumentacija za zajam

Zahtjev za odobrenje zajma mora sadržavati ime, prezime, prebivalište i OIB podnositelja zahtjeva.

Zahtjevu trebate priložiti:
  • presliku osobne iskaznice
  • predugovor ili ugovor o kupoprodaji stana za čiju kupnju tražite odobravanje zajma
  • dokaz o osiguranju preostalih sredstava (potvrda banke o kreditnoj sposobnosti, izvod s vlastitog računa i sl.)
  • presliku akta za građenje i akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan koji namjeravate kupiti.
Predugovor ili ugovor o kupoprodaji stana za čiju se kupnju traži zajam obavezno sadrži odredbu po kojoj kupac stana/korisnik zajma prodavatelju stana plaća iznos od najmanje 15 posto ukupne cijene stana. Dokaz u uplati navedenog iznosa, kupac stana/korisnik zajma dužan je dostaviti APN-u prije isplate iznosa odobrenog zajma.