Stambeno zbrinjavanje

Stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima

Ako ste zainteresirani za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima, prijava se podnosi nadležnom upravnom tijelu u županiji 

Stambeno zbrinjavanje Hrvata u BiH

Saznajte koja vam je dokumentacija potrebna za stambeno zbrinjavanje u Bosni i Hercegovini

Stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji, na području cijele Republike Hrvatske, davanjem u najam odgovarajuće stambene jedinice