Stambeno zbrinjavanje građana stradalih zbog klizišta

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi Javni poziv za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada i uklanjanje ostataka porušenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području RH

Prijave na poziv građani podnose putem jedinica lokalne samouprave na čijem se području kuća ili zgrada nalazi i to najkasnije do 1. srpnja 2024. godine. Propisani obrazac prijave dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva. Općina odnosno grad, na čijem se području klizište nalazi, utvrđuje opravdanost zahtjeva te ga prosljeđuje u Ministarstvo koje potom donosi Odluku o stambenom zbrinjavanju.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su vlasnici obiteljskih kuća ili zgrada u kojima su stanovnici na dan pojave oštećenja obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada klizanjem tla imali prijavljeno prebivalište, prijavljeno boravište ili su u njima do nastanka oštećenja stanovali te najmoprimci sa ugovorima o najmu, koje se nalaze na područjima županija koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, razvrstane u skupine od I. do III.

Prihvatljivi zahtjevi su oni koji kumulativno zadovoljavaju slijedeće uvjete:
 • zgrade na kojima je utvrđeno oštećenje uslijed klizanja tla od strane nadležnog, u tu svrhu formiranog Stručnog povjerenstva,
 • zgrade koje se prema odredbama Zakona o gradnji smatraju postojećima i zgrade za koje je u propisanom roku podnesen zahtjev za ozakonjenje prema posebnom zakonu,
 • zgrade u kojima su stanovnici na dan pojave oštećenja imali prijavljeno prebivalište, prijavljeno boravište ili su u njima do nastanka oštećenja stanovali.
Na stabiliziranom zemljištu (sanirano i osigurano klizište koje provodi JLS) stambeno zbrinjavanje provodi se na jedan od slijedećih načina:
 • isplatom novčane pomoći korisniku,
 • organiziranom obnovom ili izgradnjom zamjenske zgrade.
U slučaju da klizište nije stabilizirano odnosno sanirano, stambeno zbrinjavanje provodi se na jedan od sljedećih načina:
 • darovanjem vlasniku druge useljive zgrade, odnosno stana u vlasništvu Republike Hrvatske, JLS ili JP(R)S, na području JLS na kojoj se nalazi klizištem uništena zgrada ili na području JLS koja graniči s JLS na kojoj se nalazi uništena zgrada,
 • kupnjom i darovanjem postojeće kuće ili stana odgovarajuće veličine,
 • izgradnjom i darovanjem zamjenske stambene zgrade na lokaciji uništene zgrade na zemljištu u vlasništvu korisnika Programa, JLS, JP(R)S ili Republike Hrvatske,
 • isplatom novčane pomoći korisniku Programa za izgradnju ili kupnju zamjenske zgrade u visini procijenjene vrijednosti nekretnine na koju bi korisnik imao pravo prilikom nabave na tržištu na području JLS,
 • praćenjem nastanka i razvoja oštećenja ugroženih zgrada uslijed pomaka klizišta uspostavom monitoringa klizišta.
Prihvatljive aktivnosti su:
 • uklanjanje ostataka uništenih ili porušenih zgrada,
 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije obnove/rušenja zgrade,
 • pribavljanje potrebnih dozvola,
 • izvođenje radova obnove/rušenja zgrade,
 • nabava opreme i opremanje zgrade,
 • nabava ili kupnja postojeće obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana,
 • izgradnja nove ili zamjenske obiteljske kuće ili stambene zgrade,
 • suradnja Ministarstva ili JLS kod ugovaranja najma obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana,
 • kontinuirano praćenje (monitoring klizišta) (izrada projekta monitoringa, nabava opreme i uspostava monitoringa),
 • isplata novčanih sredstava za nadoknadu troškova.
 
Građani se za dodatne informacije mogu obratiti jedinici lokalne samouprave na čijem se području klizište nalazi ili Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine upitom na adresu elektroničke pošte klizista.zbrinjavanje@mpgi.hr.

Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na internetskim stranicama Ministarstva.