Stambeno zbrinjavanje zaštićenih najmoprimca

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi Javni poziv za prijavu u Registar stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci

Javnim pozivom obuhvaćeni su svi zainteresirani zaštićeni najmoprimci ili zaštićeni podstanari koji su taj status stekli na temelju prijelaznih odredaba Zakona o najmu stanova u stanovima u privatnom vlasništvu, kao i vlasnici stanova u kojima žive osobe kojem imaju status zaštićenog najmoprimca ili zaštićenog podstanara, da se jave na Javni poziv i dostave dokumentaciju za upis u Registar kojom dokazuju svoj status.

Prijave u Registar s potrebnom dokumentacijom podnose se najkasnije do 15. srpnja 2024. godine, na propisanom Obrascu za prijavu  na jedan od sljedećih načina:
  • u pisarnicu Ministarstva svaki radni dan od 8:30 do 13:30
  • putem e-pošte: provedba.Statileo@mpgi.hr  ili
  • putem preporučene pošiljke na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.
Uz popunjeni obrazac stranke su obvezne dostaviti dokumentaciju s kojom raspolažu, a osobito:
  • ugovor o najmu stana ili sudsku presudu koja takav ugovor zamjenjuje
  • dokaz vlasništva nad stanom (izvadak iz zemljišnih knjiga, kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, i dr.).
Predviđeno je pet programskih mjera za trajno rješenje statusa osoba koje imaju status zaštićenog najmoprimca u stanu u privatnom vlasništvu:
  1. nagodba između stranaka,
  2. isplata iznosa koji prema zakonu pripada zaštićenom najmoprimcu,
  3. useljenje zaštićenog najmoprimca u stan u vlasništvu Republike Hrvatske za koji plaćaju minimalnu najamninu.
  4. otkup stan od vlasnika i ostanak zaštićenog najmoprimaca u stanu.
  5. zamjene stanova između vlasnika i Republike Hrvatske u kojem slučaju zaštićeni najmoprimac ostaje živjeti u stanu u kojem je smješten.
Dodatne pogodnosti su subvencija najamnine u prijelaznom razdoblju, isplata solidarne naknade, kao i pomoć za preseljenje za ranjive skupine.

Tekst Javnog poziva i obrazac prijave dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dok se građani za sve dodatne informacije i upite mogu obratiti na adresu elektroničke pošte: provedba.statlieo@mpgi.hr ili na telefonski broj: 01/3782-484, 01/3782 188.