Najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine omogućuje najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske putem javnih natječaja

Natječaji za najam stanova

Pozivi za sudjelovanje u javnom natječaju objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te u dnevnim novinama.

Vijesti i natječaji.

Nakon zaključenja roka natječaja, pristigle ponude otvaraju se javno. U skladu s uvjetima propisanima natječajem, odabire se najpovoljnija ponuda. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključuje se ugovor o najmu i to na rok od pet godina. Ugovorom o najmu se potanko utvrđuju odredbe o korištenju i održavanju stana u državnom vlasništvu. Za najmoprimce koji se pridržavaju odredbi ugovora, postoji mogućnost obnavljanja ugovora na dodatnih pet godina.

Pisana ponuda za najam s prilozima podnosi se u javnim natječajem utvrđenom roku. Pojedinosti poput općih uvjeta, napomena i nužne dokumentacije potanko se navode u objavljenom natječaju.