Inspekcija zaštite okoliša

Inspekciji zaštite okoliša možete prijaviti onečišćenje zraka, nezakonito odlaganje i postupanje s otpadom kao i druge negativne utjecaje na okoliš

Inspekcija zaštite okoliša obavlja nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje:
  • područje industrijskog onečišćenja
  • utjecaj na okoliš
  • postupanje s otpadom
  • zaštita zraka
  • primjena standarda kakvoće okoliša i tehničkih standarda zaštite okoliša
  • provedba mjera zaštite okoliša
  • kontrola stanja okoliša utvrđenih rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, okolišnoj dozvoli, odnosno drugim obvezujućim aktima kojima se određuju uvjeti za rad postrojenja.
 
Prijava inspekciji zaštite okoliša

Prijavu možete podnijeti na adresu: Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb ili putem prijave na Prijave
 
Podnositelja prijave o utvrđenom činjeničnim stanju i poduzetim mjerama obavijestit će se pisanim putem najkasnije 30 dana od dana utvrđenja činjenica.