Zemljišnoknjižni izvadak

Zemljišnoknjižni izvadak je dokaz o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti predmetom upisa u zemljišnu knjigu

Zemljišnoknjižni izvadak je dokaz o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti predmetom upisa u zemljišnu knjigu. Izvadci iz zemljišne knjige uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava.
Zemljišnoknjižni izvdak možete izvaditi i elektroničkim putem e-usluge Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra - ZIS OSS.

Zemljišnoknjižni izvadak se sastoji od tri dijela:
  • posjedovnice ili popisnog lista (list A) u kojem je upisana nekretnina, odnosno njena glavna obilježja - katastarski broj, površina, adresa, način uporabe, izgrađenost i sl.
  • vlastovnice ili vlasničkog lista (list B) u kojem se upisuje vlasništvo, odnosno podaci o vlasniku nekretnine, sve promjene u vezi s vlasništvom te osobna ograničenja kojima je vlasnik osobno podvrgnut u odnosu na upravljanje ili raspolaganje zemljišnoknjižnim tijelom primjerice: maloljetnost, skrbništvo, pružanje roditeljskog prava, otvaranje stečaja.
  • teretovnice ili teretnog lista (list C) iz kojega je vidljivo je li nekretnina opterećena pravima trećih osoba, primjerice hipotekom, pravom nazadkupa, prvokupa, najma ili zakupa, otkupa, koncesije zabilježbom ovrhe, zabranom opterećenja i otuđenje i dr.
Više o tome kako sami možete provjeriti zemljišnoknjižni izvadak za pojedinu nekretninu možete pronaći u videu Kako do zemljišnoknjižnog izvatka. Također na kanalu Uređena zemlja objavljeni su još neki video uradci koji nam pomažu u svakodnevnim poslovima vezanim uz katastar i zemljišne knjige.

Za uvid u zemljišne knjige vam je potreban broj katastarske čestice i/ili zemljišnoknjižnog uloška i naziv katastarske općine.

Pod rubrikom Dokumenti u ovome članku možete pronaći i dodatan informativni materijal o sustavu Uređena zemlja.