Stambeno zbrinjavanje građana čiji su objekti stradali u potresu

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine plaća najamninu zamjenskoga stana građanima koji su ostali bez doma u potresu

Građani koji još uvijek nisu riješili svoj zamjenski smještaj a objekti su im stradali u potresu, uz uvjet da udovoljavaju uvjetima Javnog poziva kojeg je raspisalo Ministarstvo 18. svibnja 2023. godine, mogu se prijaviti za financiranje najma do objave zatvaranja javnog poziva.

Prijavu mogu podnijeti vlasnici obiteljskih kuća, vlasnici stanova i zaštićeni najmoprimci, te srodnici tih osoba u pravoj liniji, a koji su na dan 22. ožujka te 28. ili 29. prosinca 2020. godine, odnosno u vrijeme nastanka potresa, stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije koje su u preliminarnom pregledu zgrada označene kao N1 (neuporabljivo - zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo - zbog oštećenja) te stoga nisu podobne za stanovanje. Vlasnici obiteljskih kuća, vlasnici stanova i zaštićeni najmoprimci, te srodnici tih osoba u pravoj liniji, a koji su u vrijeme nastanka nepogoda ili katastrofe na području Grada Zagreba, Krapinsko - zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko - moslavačke županije i Karlovačke županije u obiteljskim kućama, višestambenim i stambeno - poslovnim zgradama označenim PN1 (privremeno neuporabljivo - potreban detaljan pregled) i PN2 (privremeno neuporabljivo - potrebne hitne mjere intervencije) te zbog oštećenja nisu podobne za stanovanje, a smješteni su u mobilne stambene jedinice (stambeno zbrinjavanje u privremenim , pokretnim montažnim objektima) ili su privremeno stambeno zbrinuti na drugi način (privremeni smještaj u hotelu, hostelu i drugim oblicima privremenog smještaja).

Mjera se provodi uz uvjet da vlasnik stana, njegov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner odnosno neformalni životni partner na istom području nije vlasnik drugog useljivog stana ili obiteljske kuće, a o čemu uz svoj zahtjev predaje pisanu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.

Najamnina za zamjenski stan financirat će se isključivo temeljem sklopljenih ugovora o najmu koji su prijavljeni Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi.

Zahtjevi za odobravanje financiranja najamnine podnose se na propisanim obrascima zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, neposredno ili putem pošte na adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Vinogradska cesta 25, 10 000 Zagreb.
 
Tekst Javnog poziva, Uputa o načinu provedbe Odluke Vlade RH, kao i potrebni obrasci za prijavu mogu se preuzeti na stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Za sve dodatne informacije vezane uz javni poziv za sufinanciranje najamnine građani se mogu obratiti na telefon: 01/6448-900 ili na e-mail: financiranje.najamnine@mpgi.hr
 
Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu.