Obnova zaštićene kuće

Ako je vaša kuća zaštićeno kulturno dobro ili se nalazi unutar zone kulturno-povijesne cjeline, potrebne su vam dodatne dozvole za obavljanje radova

Povijesne građevine, kompleksi građevina, kulturno-povijesne cjeline i krajolici, zahvaljujući sačuvanim spomeničkim svojstvima i prepoznatim na temelju stručnog vrednovanja, zaštićeni su kao nepokretna kulturna dobra Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Ako je i vaša kuća pod posebnom zaštitom, nalazi se u Registru kulturnih dobara. Registar kulturnih dobara možete pretražiti putem tražilice Ministarstva kulture i medija.

Registar kulturnih dobara.

Bez obzira na pravni status zaštite kuće, prije izrade bilo kakve dokumentacije preporučuje se kontaktirati nadležni konzervatorski odjel odnosno Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode za područje Grada Zagreba.

Potrebne dozvole

Ako je vaša kuća zaštićeno kulturno dobro ili je smještena unutar zone kulturno-povijesne cjeline, prije početka građevinskih radova ili popravaka koji bi mogli promijeniti cjelovitost i karakter povijesne građevine, trebate prikupiti odobrenja od nadležnog konzervatorskog odjela odnosno Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode za područje Grada Zagreba.

Konzervatorski odjeli.

Dozvola je potrebna i za uklanjanje nezaštićene kuće unutar kulturno-povijesne cjeline.

Za radove na zaštićenom kulturnom dobru koji su izvedeni bez odobrenja ili u suprotnosti s izdanim odobrenjem, vlasnik može kazneno odgovarati.

U lokalnom konzervatorskom odjelu možete se raspitati o obuhvatu zone graditeljske cjeline i dobiti savjete o potrebnoj dozvoli za radove. Prije početka izrade dokumentacije, o prostorno-planskoj dokumentaciji i planiranim radovima možete se konzultirati i s lokalnim odjelima za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Radovi na zaštićenoj kući

U fazi planiranja radova na povijesnoj kući konzervatori izdaju posebne uvijete zaštite kulturnog dobra na temelju kojih projektant radi glavni projekt obnove. Tek kada konzervatori daju potvrdu glavnog projekta, radovi mogu započeti.
 
Radove na kulturnom dobru smiju projektirati fizičke osobe koje posjeduju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i osobe s odgovarajućim zvanjima u struci. Ova odredba uvrštena je u zakon kao osiguranje kvalitete izrađene dokumentacije na kulturnoj baštini i jamstvo znanja, vještina i opreme izvoditelja poslova.

Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Financiranje obnove kulturne baštine

Ministarstvo kulture i medija jednom godišnje u javnim glasilima i na svojim mrežnim stranicama raspisuje Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi u sklopu kojega se financiraju programi zaštite, očuvanja, restauracije, prezentacije i održavanja kulturne baštine.

Javni pozivi.

Vlasnici povijesnih građevina, i fizičke i pravne osobe mogu se javiti na taj poziv. Financiranje se odvija putem jednogodišnjih programa.
 
Osim državnog proračuna, sredstva za obnovu povijesnih kuća osigurana su i u proračunima jedinica lokalne i područne samouprave.