Dodjela kućnog broja

Rješenje o određivanju kućnog broja zgrade i Potvrdu o kućnom broju zgrade izdaju mjesno nadležni katastarski uredi Državne geodetske uprave, odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba

Kućnim brojevima moraju biti obilježene sve zgrade koje su stambene, mješovite, gospodarske, javne i društvene namjene, podzemne zgrade koje imaju zaseban ulaz te zgrade koje služe za povremeni boravak.

Rješenje o određivanju kućnog broja zgrade ili potvrda o kućnom broju zgrade

Državna geodetska uprava omogućila je građanima da elektroničkim putem podnose zahtjeve i preuzimaju javne isprave i to Rješenje o određivanju kućnog broja (za zgrade kojima još nije određen kućni broj) i Potvrdu o kućnom broju.

Pristup je moguć putem poveznice na One-Stop-Shop Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS OSS)
Potrebno je prijaviti se na način kako se prijavljuju svi građani RH -  preko NIAS-a (eGrađani).

Drugi način za ishođenje Rješenja o određivanju kućnog broja zgrade ili potvrde o kućnom broju zgrade je da Zahtjev za određivanje kućnog broja zgrade ili zahtjev za izdavanje potvrde o kućnom broju zgrade predajete mjesno nadležnim katastarskim uredima Državne geodetske uprave, odnosno Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, a obrazac možete preuzeti ovdje:

Zahtjev za određivanje kućnog broja zgrade

Zahtjev za izdavanje potvrde/uvjerenja o kućnom broju zgrade

Popis Područnih ureda za katastar te njihovih Odjela i Ispostava možete pronaći na stranicama Državne geodetske uprave

Područni uredi za katastar

a kontakte Gradskog ureda grada Zagreba za katastar i geodetske poslove na službenim stranicama Grada Zagreba:

Gradski ured za katastar i geodetske poslove.

Rješenje kojim se zgradi određuje kućni broj sadrži obavezno podatak o naselju, ulici te broju katastarske čestice na kojoj je zgrada sagrađena.

Pločicu s kućnim brojem zgrade na zgradu postavlja vlasnik zgrade. 
Troškove nabave i postavljanja pločica snosi vlasnik odnosno korisnik zgrade.