Postupak izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara

Izmijenjeno je pravno uređenje za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara dana 18. listopada 2018. godine izmijenjeno je pravno uređenje za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Radi provedbi ovoga Zakona donesen je novi Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, koji je stupio na snagu 15. studenoga 2018. godine.

Predviđene su bitne izmjene na način da se dopuštenje izdaje samo fizičkoj osobi za koju se utvrđuje stručna osposobljenost, ako ona već nije utvrđena na drugi način (stručno zvanje). Dopuštenje se izdaje bez vremenskog ograničenja. Dopuštenje ne trebaju ishoditi fizičke osobe koje imaju stručno zvanje za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova određene uže specijalnosti stečeno prema članku 101. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ili zakonu kojim se uređuje muzejska djelatnost.

Pravnim osobama se više ne izdaje dopuštenje, s obzirom da je uvedena zakonska predmnijeva da pravne osobe imaju dopuštenje ako osiguraju rad fizičke osobe za koju je utvrđena stručna osposobljenost tj. one koja ima dopuštenje ili odgovarajuće stručno zvanje. Ova pravna predmnijeva  primjenjuje se i na obrtnika koji osigura rad fizičke osobe za koju je utvrđena stručna osposobljenost kako je prethodno navedeno, za slučaj kada obrtnik kao fizička osoba nema za te poslove dopuštenje u smislu ovoga Zakona.

Na stranici Ministarstva kulture i medija Postupak izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara možete pročitati za koje poslove se izdaje dopuštenje i koje su pravne posljedice za već izdana dopuštenja.