eGrađevinska dozvola i druge usluge u gradnji

Građani putem javnog portala mogu ispuniti sve potrebne podatke, dodati priloge i projekte te u svakom trenutku provjeriti u kojoj je fazi rješavanje njihovog zahtjeva. Sustav je integriran na portal e-Građani te je u potpunosti prilagođen elektroničkom poslovanju

Podnositeljima zahtjeva za izdavanje dozvola za gradnju i uporabu građevina, te ostalih akata, omogućeno je putem javnog portala:
  • elektroničko ispunjavanje zahtjeva.
Dostupni su:
  • svi službeni obrasci za podnošenje zahtjeva,
  • podaci o nadležnim uredima za izdavanje dozvole, javnopravnim tijelima, ovlaštenim projektantima i trenutno važećim građevnim propisima
  • raspisana je procedura koja vodi kroz proces podnošenja zahtjeva te podaci o prostornim planovima.
Sustav eDozvola dio je Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU).

Do početka 2017. godine, u rad eDozvole su se uključila sva upravna tijela koja izdaju akte za gradnju u Republici Hrvatskoj.  
Dodatno, izmjenama zakonskog okvira u travnju 2019. godine, sustav je nadograđen novim modulom eKonferencija putem koje se podnosi, prikuplja i obrađuje sva dokumentacija potrebna za izdavanje građevinske dozvole. Elektronički postupak smanjuje „šetnju“ investitora od ureda do ureda institucija koje moraju izdati dokumente, već službenici u uredu koji izdaje dozvole odrađuju prikupljanje potvrda potrebnih za izdavanje dozvola.