Informacijski sustav prostornog uređenja – ISPU

Na jednome mjestu dostupni podaci o korištenju prostora putem važećih prostornih planova i izdanih dozvola

Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) je sustav Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koji građanima putem geoportala omogućava na jednostavan način pristup informacijama o korištenju prostora. Cilj uspostave ISPU-a je da sustav prostornog uređenja bude transparentan i relevantni podaci svima dostupni te da se omogući jednostavan uvid u sve procese koji se događaju u prostoru.

Geoportal je centralno mjesto za pristup pojedinim tzv. modulima ISPU, tj. računalnim rješenjima kao što su eDozvola, eGrađevinski dnevnik, eKatalog, eNekretnine i dr. koji služe za unos i učitavanje podataka i dostupni su ovlaštenim korisnicima iz tijela javne vlasti nadležnih za vođenje postupaka iz područja prostornog uređenja, gradnje, procjene nekretnina, građevinske inspekcije i dr. Skupovi podataka učitani kroz module dostupni su za pregled građanima na geoportal u zakonima i podzakonskim aktima određenom opsegu.

Izmjene Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju donesene su u svibnju  2023. godine. kojim se unaprijedila informatička obrada, digitalizacija i verifikacija dokumenata, podataka i procedura za pripremu, izradu i provedbu prostornih planova te topološka obrada i provjera unesenih metapodataka u prostorne planove nove generacije kako bi oni ispravno i na propisan način bili učitani na državni oblak Centar dijeljenih usluga te na taj način bili dostupni svim korisnicima u Republici Hrvatskoj s ciljem unaprjeđenja pružanja elektroničkih javnih usluga i smanjenja opterećenja građanima, znanstvenoj i stručnoj zajednici, poslovnim subjektima te investitorima.
 
Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) je državni interoperabilni i multiplatformni sustav kojeg Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kontinuirano razvija i nadograđuje od 2013. godine a trenutno je u funkcionalnoj fazi čak 13 modula sustava:  GEO portal, ePlanovi,eGrađevinski dnevnik EKatalog, ePlanovi - editor, eDozvola, ISPU lokator, eKonfernecija, eArhiva, Registar Brownfield područja, eNekretnine, eSateliti, ePIC  a istovremeno se razvijaju i novi moduli: eInvesticije, eEnergetski certifikat, eInspekcija prostora, i eRežimi.