Informacijski sustav prostornog uređenja – ISPU

Na jednome mjestu dostupni podaci o korištenju prostora putem važećih prostornih planova i izdanih dozvola


Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) je sustav Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koji građanima putem geoportala omogućava na jednostavan način pristup informacijama o korištenju prostora. Cilj uspostave ISPU-a je da sustav prostornog uređenja bude transparentan i relevantni podaci svima dostupni te da se omogući jednostavan uvid u sve procese koji se događaju u prostoru.

Geoportal je centralno mjesto za pristup pojedinim tzv. modulima ISPU, tj. računalnim rješenjima kao što su eDozvola, eKatalog, eNekretnine i dr. koji služe za unos i učitavanje podataka i dostupni su ovlaštenim korisnicima iz tijela javne vlasti nadležnih za vođenje postupaka iz područja prostornog uređenja, gradnje, procjene nekretnina, građevinske inspekcije i dr. Skupovi podataka učitani kroz module dostupni su za pregled građanima na geoportal u zakonima i podzakonskim aktima određenom opsegu.

Izmjene Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju donesene su u travnju 2019. godine. Ključna izmjena zakonskih okvira bila je uvođenje sustava eKonferencije putem kojeg se digitalno podnosi, prikuplja i obrađuje sva dokumentacija potrebna za izdavanje građevinske dozvole.  Sam postupak izdavanja dozvola ima manje koraka, u potpunosti je digitaliziran, sadržaj potrebne dokumentacije za izdavanje dozvole se smanjio a komunikacija svih u sustavu odvija se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče.

Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) je državni interoperabilni i multiplatformni sustav kojeg Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kontinuirano razvija i nadograđuje od 2013. godine a trenutno je u funkcionalnoj fazi čak 12 modula sustava:  GEO portal, ePlanovi, EKatalog, ePlanovi – editor, eDozvola, ISPU lokator, eKonfernecija, eArhiva, Registar Brownfield područja, eNekretnine, eSateliti, ePIC  a istovremeno se razvijaju i novi moduli: eInvesticije, eEnergetski certifikat, eInspekcija prostora, eGrađevinski dnevnik i eRežimi.