Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada

Legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost vaše nekretnine te omogućava kvalitetno prostorno planiranje naselja 

Građani koji su sagradili građevinu bez valjanih dozvola za gradnju mogli su zahtjev za ozakonjenje te građevine, sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, predati u nadležni upravni odjel grada odnosno županije koji obavlja poslove prostornog uređenja i gradnje na području na kojem se građevina nalazi. Građani koji zahtjev za ozakonjenje nisu uspjeli predati na vrijeme, odnosno do 30. lipnja 2018. do kada je bio zakonski rok za podnošenje zahtjeva, istom upravnom odjelu mogu se obratiti radi provjere mogućnosti reguliranja statusa građevine sukladno Zakonu o gradnji.

Nadležni upravni odjeli

Detaljnije o postupku legalizacije pročitajte na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - postupak legalizacije.

Pravo na žalbu

Ukoliko ste podnositelj zahtjeva a imate eventualne nedoumice vezane za postupak ozakonjenja obratite se u nadležni ured kojem ste podnijeli zahtjev. Ukoliko rješenje kojim se okončava postupak ne bude u skladu s Vašim očekivanjima imate pravo podnijeti žalbu na to rješenje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.