Sufinanciranje sportskih udruga

Doznajte koje su mogućnosti za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja te sufinanciranja sportskih programa obuke neplivača u 2020. godini

Ministarstvo turizma i sporta, sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu, jednom godišnje raspisuje Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja. Temeljni ciljevi Natječaja su omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.
Prihvatljivi prijavitelji su:
 • svi koji ispunjavaju propisane uvjete Natječaja;
 • svi koji će osigurati i druge izvore financiranja;
 • svi koji imaju stručne programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja na koji se prijavljuju

Prijavitelj se može prijaviti samo na jedno programsko područje Natječaja i samo s jednim programom.
 
Programska područja Natječaja su:
 
1. Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom;
2. Poticanje programa organiziranja sportskih natjecanja i odlaska na međunarodna sportska
    natjecanja
3. Poticanje programa obuke neplivača;
4. Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih konferencija.
 
Programi se provode isključivo na području Republike Hrvatske, osim za programsko područje 2. gdje se sufinanciraju programi sudjelovanja sportaša na međunarodnim sportskim natjecanjima koji se provode i izvan Republike Hrvatske.

Uvjeti prijave: 

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta - udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu.
 
Udruga mora udovoljavati sljedećim općim uvjetima:
 • upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja u području aktivnosti za koju prijavljuje program;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu;
 • upisana je u Registar sportskih djelatnosti;
 • uskladila je Statut sa člankom 55. stavkom 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14);
 • ciljano i prema djelatnostima djeluje u području aktivnosti za koju prijavljuje program;
 • pravodobno i u cijelosti ispunjava ugovorene obveze preuzete na temelju prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Ministarstvu turizma i sporta i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora;
 • ima materijalne i ljudske resurse za provedbu prijavljenog programa;
 • ne vodi se kazneni postupak protiv odgovorne osobe u udruzi;
 • uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te druga davanja prema Državnome proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave;
 • za prijavljeni program osigurati će sredstva za sufinanciranje i iz ostalih izvora;
 • ima stručne programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja na koji se prijavljuje;
 • u kalendarskoj godini nije dobila financijska sredstva od strane Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje programa za koji podnosi prijavu na Natječaj
Ministarstvo turizma i sporta sufinancira programe najviše do 80% opravdanih troškova vrijednosti prijavljenoga programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora. Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 1.327,23 eura, a najveći 15.926,74 eura.