Podrška djelovanju udruga

Saznajte kakvu podršku udruge mogu dobiti od državnih tijela i javnih institucija te gdje mogu dobiti besplatne usluge informiranja, savjetovanja i izobrazbe

Ured za udruge obavlja stručne poslove iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s neprofitnim sektorom, osobito s udrugama u Republici Hrvatskoj.
 
Ured za udruge:
 • pruža informacije o aktualnim natječajima za financiranje udruga iz državnog proračuna i fondova Europske unije
 • sufinancira EU projekte udruga
 • programira i prati projekte u sklopu programa EU za sektor civilnog društva (IPA i Europski socijalni fond)
 • kao Nacionalna kontakt točka programa Unije - Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021.-2027 pruža tehničku podršku prijaviteljima i provoditeljima projekata ugovorenih u sklopu Programa te provodi informativno-edukativne aktivnosti o Programu za korisnike širom Hrvatske
 • pruža informacije o dosad financiranim projektima udruga iz javnih izvora
 • pruža pomoć u ostvarivanju suradnje udruga i pojedinih državnih tijela
 • pomaže u pronalaženju odgovora i na ostala pitanja o suradnji države i udruga. 
Više informacija možete pronaći na stranicama Ureda za udruge
 
Ured za udruge.
 
Savjet za razvoj civilnoga društva omogućuje predstavnicima udruga iz trinaest područja djelovanja redoviti dijalog s nadležnim državnim tijelima o svim važnim pitanjima za djelovanje i razvoj udruga u Republici Hrvatskoj.
 
Na stranicama Ureda za udruge možete saznati tko je predstavnik udruga u području djelovanja vaše udruge te ga kontaktirati
 
Članovi Savjeta.

Više informacija o Savjetu za razvoj civilnog društva saznajte na stranicama Ureda za udruge

Savjet za razvoj civilnoga društva.
 
Nadležna upravna tijela u županijama:
 • registriraju udruge
 • vode registar udruga te izdaju potvrde iz registra
 • obavljaju poslove u vezi s prestankom postojanja udruga
 • provode postupke likvidacije udruga
 • provode postupke brisanja udruga iz registra udruga
 • obavljaju inspekcijski nadzor nad radom udruga sukladno zakonu.   
Ministarstvo pravosuđa i uprave odlučuje o žalbi protiv rješenja nadležnih upravnih tijela u postupcima registriranja udruga:

Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Ministarstvo financija:
 • upisuje udruge u registar neprofitnih organizacija
 • prikuplja financijske izvještaje udruga.
Više informacija možete pronaći na stranicama Ministarstva financija:

Ministarstvo financija. 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva osnovana je s temeljnom svrhom promicanja i razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Ona:
 • pruža stručnu i financijsku podršku programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo te koji unapređuju demokratske institucije društva
 • osigurava institucionalne podrške stabilizaciji rada udruga
 • pruža besplatne radionice za potencijalne prijavitelje na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda i javnih izvora.
Više o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva možete pročitati na njihovim stranicama
 
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.
 
Informacije o trenutno otvorenim natječajima za financiranje programa i projekata udruga dostupne su na stranicama Ureda za udruge:

Natječaji.