Građani u političkom životu

Izbori

Svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske, a i državljanin Europske unije koji ima prebivalište, boravište i/ili se trenutno zatekao u RH ima biračko pravo

Glasovanje u inozemstvu

Birači, državljani Republike Hrvatske mogu glasovati i u inozemstvu, u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske

Osnivanje političke stranke

Političku stranku može osnovati najmanje 100 punoljetnih poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Svi zainteresirani građani mogu na jednostavan način doći do informacije koja su savjetovanja u tijeku i uključiti se u njih