Udruge

Osnivanje i registracija udruga

Prema Zakonu o udrugama udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. Osnivač udruge može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova. Osnivač može biti i pravna osoba

Prijava nepravilnosti u radu udruga

Saznajte kojim institucijama i na koji način možete prijaviti nepravilnosti u radu udruge

Obveze udruge nakon osnivanja

Pročitajte više o obvezama udruge nakon podnošenja zahtjeva za upis u Registar udruga RH

Unutarnje ustrojstvo udruge

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci, klubovi i slično) na području cijele Republike Hrvatske

Neformalna udruga

Na neformalne udruge primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima

Prijava promjena

Za prijavu promjena potrebno je podnijeti zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske

Prestanak djelovanja udruge

Doznajte informacije o brisanju iz Registara kao i o stečaju i likvidaciji

Statusne promjene

Informirajte se o mogućnostima pripajanja, spajanja i podjele udruge

Mobilna aplikacija UdrugeInfo

Mobilnom aplikacijom UdrugeInfo želi se povećati vidljivost udruga u lokalnoj zajednici, te osnažiti sudjelovanje građana u aktivnostima koje udruge provode

Registracija stranih udruga

Strana udruga može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Računovodstvo udruga

Saznajte sve o platnom prometu, obveznim evidencijama i knjigovodstvenim izvještajima udruga

Gospodarska djelatnost udruga

Udruga smije obavljati gospodarske djelatnosti, ali ne radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe

Imovina udruga

Doznajte što je imovina udruga te kako se raspodjeljuje u slučaju prestanka djelovanja udruge

Udruge u poreznom i carinskom sustavu

Doznajte kad su udruge obveznici poreza na dobit, a kad poreza na dodanu vrijednost

Druge obveze udruge

Informirajte se o plaćanju naknade za korištenje glazbe ZAMP-u te o obvezi upisa u Registar stvarnih vlasnika

1 2