Neformalna udruga

Na neformalne udruge primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima

Udruga može djelovati i ako nije registrirana, odnosno ako nema svojstvo pravne osobe. Na neformalne udruge ne primjenjuje se Zakon o udrugama nego odredbe Zakona o obveznim odnosima kojima se uređuje ortaštvo (NN 035/2005 članci 637. do 660.): 

Zakon o obveznim odnosima.

Međutim, registracijom udruga stječe neka prava koja neformalne udruge nemaju (npr. za dodjelu sredstava projektima i programima udruga iz javnih izvora mogu se natjecati samo udruge upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i sl.).