Volontiranje

Kako postati volonter

Želite li postati volonter, informacije o mogućnostima volontiranja možete dobiti u regionalnim volonterskim centrima i u Hrvatskom centru za razvoj volonterstva

Prava volontera

Saznajte koja prava imate kao volonter

Obveze volontera

Volonter je obvezan volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima te po primljenim uputama organizatora volontiranja, ali i odbiti volontiranje koje je suprotno propisima ili opasno po život

Ugovor o volontiranju

Ugovor o volontiranju može se zaključiti usmeno, a u pismenom je obliku obvezan, između ostalog, u slučajevima volontiranja u inozemstvu, dugotrajnog volontiranja ili kad volonter to zahtijeva

Kako postati organizator volontiranja

Želite li postati organizator volontiranja, odnosno trebate pomoć u pronalasku volontera, možete zatražiti posredovanje jednog od regionalnih volonterskih centara

Prava i obveze organizatora volontiranja

Organizator volontiranja ima niz obveza prema volonterima, kao i obvezu da jednom godišnje podnese izvješće Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Osim obveza, organizatori volontiranja imaju i prava