Kako postati organizator volontiranja

Želite li postati organizator volontiranja, odnosno trebate pomoć u pronalasku volontera, možete zatražiti posredovanje jednog od regionalnih volonterskih centara

Organizator volontiranja može biti udruga, zaklada, fundacija, ustanova i druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ustanove kojima je osnivač fizička osoba mogu organizirati volontiranje samo u neprofitnim aktivnostima.

Organizator volontiranja utvrđuje potrebu za uključivanjem volontera, vrstu aktivnosti, odnosno usluga i način i postupke pružanja tih usluga, temeljem programa volontiranja.

Posredovanje regionalnih centara

Ako želite postati organizator volontiranja, odnosno trebate pomoć u pronalasku volontera, možete zatražiti posredovanje jednog od regionalnih volonterskih centara u Osijeku, Splitu, Rijeci i Zagrebu.
Popis centara i njihove kontakt-podatke naći ćete na stranicama Hrvatskog centra za razvoj volonterstva.

Osmišljavanje i provođenje programa

Prema Etičkom kodeksu volontera organizator volontiranja osmišljava i provodi volonterske programe koji imaju jasne i vidljive kriterije uključivanja volontera, praćenja i vrednovanja volonterskih aktivnosti te stvaraju ugodno i poticajno ozračje u kojem se volontere potiče na osobni razvoj kroz učenje, sudjelovanje u timskom radu i razmjenu sa suradnicima.

Organizator volontiranja osigurava sigurno i poticajno okruženje za volontiranje te financijske, organizacijske i ljudske resurse koji su potrebni za realizaciju volonterskih aktivnosti vodeći računa o stručnosti i osposobljenosti volontera za rad s korisnicima.