Obveze volontera

Volonter je obvezan volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima te po primljenim uputama organizatora volontiranja, ali i odbiti volontiranje koje je suprotno propisima ili opasno po život

Kao volonter ste obvezni:
 • volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima, te po primljenim uputama organizatora volontiranja
 • čuvati poslovnu ili profesionalnu tajnu i povjerljive i osobne podatke o organizatoru ili korisniku volontiranja
 • odbiti volontiranje koje je suprotno propisima
 • poštivati integritet, misiju, ciljeve i vrijednosti organizatora volontiranja
 • surađivati s drugim volonterima i zaposlenicima organizatora volontiranja kako bi se osigurao kvalitetan prijenos znanja i iskustva po završetku volontiranja
 • prilikom početka, tijeka i prekida volontiranja paziti da svojim postupcima ne prouzročite štetu organizatoru ili korisniku volontiranja
 • izvršavati upute organizatora volontiranja, osim uputa u vezi s volontiranjem koje su:
  • opasne za život i zdravlje volontera ili drugih osoba
  • vam moralno neprihvatljive
  • u suprotnosti s ugovorom o volontiranju.