Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Svi zainteresirani građani mogu na jednostavan način doći do informacije koja su savjetovanja u tijeku i uključiti se u njih

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata neizostavni je dio suvremenog, demokratskog procesa upravljanja javnim politikama, ali i jedan od ključnih koraka u jačanju otvorenosti, odgovornosti i djelotvornosti rada državnih tijela.

Glavna svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima  u vezi s određenom javnom politikom.

Time se podiže razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavaju neuočene slabosti i negativni učinci javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Vlada se savjetuje sa zainteresiranom javnošću kako bi pri razvoju politika osigurala svoju informiranost o širokom spektru iskustava, različitih pristupa te uzima u obzir utjecaj prijedloga na različite sektore društva. Za predstavnike zainteresirane javnosti, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javne politike u ime skupina i interesa koje zastupaju.


e-Savjetovanja

Središnji portal „e-Savjetovanja“ omogućuje jednostavan pristup svim otvorenim savjetovanjima na jednom mjestu, lakše komentiranje odredbi nacrta propisa te općenito pridonosi kvalitetnijoj suradnji s građanima i svim zainteresiranim društvenim skupina u procesu oblikovanja javnih politika.

Više o Portalu "e-Savjetovanja" možete saznati na sljedećoj poveznici

e-Savjetovanja.

 
TIJELO DRŽAVNE UPRAVE / JAVNO TIJELO KOORDINATOR/ICA ZA SAVJETOVANJE KONTAKT

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA


Maja Franković

glasnogovornik@mvep.hr 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Vjekoslav Mađarić


01 6122 478
vmadjaric@mup.hr

MINISTARSTVO OBRANE

Petar Barać

01 4567 611
petar.barac@morh.hr

MINISTARSTVO FINANCIJA

Sanja Bach

Inga Maleš
 
Nataša Vidak

01 4591 115
sanja.bach@mfin.hr
 
01 6211 361
inga.males@carina.hr
 
01 4809 232
natasa.vidak@porezna-uprava.hr

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Zrinka Oreb

01 3714 522
zrinka.oreb@pravosudje.hr

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Daliborka Nović

Roman Živković

01 3782 168
daliborka.novic@mpgi.hr

01 6473 094
roman.zivkovic@mpgi.hr

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI  I SOCIJALNE POLITIKE

Marina Ulamec

01 6106 890
marina.ulamec@mrms.hr

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Melita Holetić

01 4866 255
melita.holetic@min-kulture.hr   

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA


Bosiljko Domazet

01 6169 009
Bosiljko.Domazet@mint.hr

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE


Ida Rusteni
Snježana Papić

01 6109 952
ida.rusteni@mps.hr 
01 6106 145
snjezana.papic@mps.hr

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Kristina Begonja

01 4594-350
kristina.begonja@mzo.hr

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Goran Škec

01 3784 537
goran.skec@mmpi.hr

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Sofija Ljubaj
 
Kristina Tekić

01 3717 926
sofija.ljubaj@mzoe.hr
 
01 3717 251
kristina.tekic@mzoe.h

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Draško Pokrovac

01 6400 623
drasko.pokrovac@mrrfeu.hr

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Biljana Orlić

01 2308 935
biljana.orlic@branitelji.hr

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Kristina Pek
 
Leila Avdić

01 4559 256
kristina.pek@miz.hr

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE

Ivana Ištuk

01 5557 224
ivana.istuk@mdomsp.h

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

Tanja Didak Prekpalaj

01 4400 865
Tanja.Didak-Prekpalaj@rdd.hr

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

Ančica Jonjić

ancica.jonjic@sredisnjanabava.hr
01/4599881

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

Brankica Alujević Grgas

brankica.alujevic-grgas@duosz.hr

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Dubravka Severinski

01 6444 685
dseverinski@hrvatiizvanrh.hr  

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Ivana Medarić
 
Svjetlana Prusec Milnović

01 6165 486
ivana.medaric@dgu.hr
 
01 6165 489
svjetlana.prusec.milnovic@dgu.hr

DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Sanja Nikolić

01 4565 733
sanja.nikolic@cirus.dhz.hr

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Karla Štingl

01 6106 104
kstingl@dziv.hr

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

Trpimir Župić

trpimir.zupic@dzm.hr

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Tomislav Grgić
 
Branka Ostrman
 
Lana Leljak

01 4806 111
GrgicT@dzs.hr
 
01 4806 110
OstrmanB@dzs.hr
 
01 4806 169
LeljakL@dzs.hr

DRŽAVNI INSPEKTORAT

Mihovil Vukša
 
Zvonimira Antolin Patačko
 
Mario Šunić

01 2375 482
mihovil.vuksa@dirh.hr
 
01 2375 148
zvonimira.antolinpatacko@dirh.hr
 
01 2375 204
mario.sunic@dirh.hr

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Ina Volmut

01 4609 041
ina.volmut@pristupinfo.hr

URED ZA UDRUGE VLADE RH

Iva Rašić

01 4599 824
iva.rasic@udruge.vlada.hr

URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE RH

Nikolina Matić

nikolina.matic@vlada.hr

URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA VLADE RH

Krešimir Margaletić

01 4569 329
kresimir.margaletic@uljppnm.vlada.hr

URED ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA VLADE RH

Maja Sporiš

01 6303 761
maja.sporis@urs.vlada.hr

URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST

Vesna Ramljak
 
Svjetlana Milišić

01 4681 207
vesna.ramljak@uvns.hr

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Tomislav Žižak Čerin

01 6173 228
tomislav.zizak.cerin@hanfa.hr

HRVATSKA NARODNA BANKA

Dubravka Budak