Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Svi zainteresirani građani mogu na jednostavan način doći do informacije koja su savjetovanja u tijeku i uključiti se u njih

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata neizostavni je dio suvremenog, demokratskog procesa upravljanja javnim politikama, ali i jedan od ključnih koraka u jačanju otvorenosti, odgovornosti i djelotvornosti rada državnih tijela.

Glavna svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima  u vezi s određenom javnom politikom.

Time se podiže razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavaju neuočene slabosti i negativni učinci javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Vlada se savjetuje sa zainteresiranom javnošću kako bi pri razvoju politika osigurala svoju informiranost o širokom spektru iskustava, različitih pristupa te uzima u obzir utjecaj prijedloga na različite sektore društva. Za predstavnike zainteresirane javnosti, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javne politike u ime skupina i interesa koje zastupaju.

e-Savjetovanja

Središnji portal „e-Savjetovanja“ omogućuje jednostavan pristup svim otvorenim savjetovanjima na jednom mjestu, lakše komentiranje odredbi nacrta propisa te općenito pridonosi kvalitetnijoj suradnji s građanima i svim zainteresiranim društvenim skupina u procesu oblikovanja javnih politika.

Portal e-Savjetovanja od 16. svibnja 2024. dio je usluga u sklopu sustava e-Građani. Kao rezultat projekta „e-Savjetovanja - proširenja, nadgradnje i unaprjeđenja zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću“, portal je prilagođen različitim tipovima uređaja, modernizirano je sučelje te je sustav prilagođen za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Više o Portalu "e-Savjetovanja" možete saznati na sljedećoj poveznici:

e-Savjetovanja.