Osnivanje političke stranke

Političku stranku može osnovati najmanje 100 punoljetnih poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske

Političku stranku može osnovati najmanje 100 punoljetnih poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske. Upisuju se u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske koji vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Upis u registar

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:
  • zahtjev za upis u registar
  • zapisnik o radu i odluke osnivačkog tijela stranke
  • program i statut
  • popis osnivača i članova upravnih tijela
  • imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje.

Zahtjev za upis u registar mora podnijeti ovlaštena osoba političke stranke u roku od 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine (sabora) stranke. O upisu u registar Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi rješenje.

Osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje političke stranke dužna je Ministarstvu pravosuđa i uprave podnijeti prijavu promjene programa, statuta, naziva, sjedišta, imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje, članova upravnog tijela te prijavu o prestanku stranke u roku od 15 dana od dana izvršenih promjena.

Sve potrebne obrasce možete preuzeti na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave

Registar političkih stranaka.

Naziv političke stranke

Naziv političke stranke mora se jasno razlikovati od naziva već registriranih političkih stranaka. Ako se Ministarstvu pravosuđa i uprave dostave dva ili više zahtjeva za registraciju političke stranke s istim nazivom, odobrit će se zahtjev za upis one političke stranke koja je prva podnijela zahtjev. Naziv političke stranke mora biti na hrvatskom jeziku.

Osnivanje podružnica

Politička stranka dužna je prijaviti osnivanje i djelovanje svojih ustrojstvenih oblika (podružnice, ogranci) Ministarstvu pravosuđa i uprave u roku 15 dana od dana osnivanja.