Glasovanje u inozemstvu

Birači, državljani Republike Hrvatske mogu glasovati i u inozemstvu, u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske

Svi hrvatski državljani s navršenih 18 godina (birači) imaju opće i jednako biračko pravo u izborima za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske i Europski parlament te u postupku odlučivanja na državnom referendumu. Svi zahtjevi koji se navode mogu se predati i elektroničkim putem kroz e-uslugu e-Birači.

Aktivna registracija

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj a žele glasovati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu trebaju zatražiti aktivnu registraciju.

Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj - birači s e-osobnim iskaznicama ne moraju se aktivno registrirati za izbore.
Birači bez prebivališta u RH, koji su podnijeli zahtjev za e-osobnom iskaznicom, po službenoj dužnosti će se aktivno registrirati i upisati u popis birača (prema adresi prijavljenog prebivališta u inozemstvu) za predstojeće izbore.
Ukoliko na dan izbora žele glasovati izvan svog mjesta prebivališta odnosno pripadajućeg diplomatsko-konzularnog predstavništva, mogu zatražiti promjenu podatka o mjestu aktivne registracije (drugo diplomatsko-konzularno predstavništvo odnosno mjesto u Republici Hrvatskoj).

Zahtjev za aktivnu registraciju i promjenu mjesta aktivne registracije podnosite diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske odnosno nadležnom upravnom tijelu prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje ćete se zateći na dan izbora. Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije 10 dana prije dana održavanje izbora ili državnog referenduma.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom za glasovanje koju izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu.

Prethodna registracija

Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji žele glasovati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu, mogu zatražiti prethodnu registraciju odnosno pribaviti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

Zahtjev za prethodnu registraciju podnosi se nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora. 

Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji se nisu prethodno registrirali ili pribavili potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta ne mogu glasovati u inozemstvu  već samo u mjestu svog prebivališta u Republici Hrvatskoj.

Izbori za Europski parlament

Iznimno, kada se provode izbori za EU parlament, hrvatski državljani koji imaju boravak u drugoj državi članici, mogu izabrati da li žele glasovati u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu za hrvatske europarlamentarce ili pred nadležnim tijelom druge države članice u kojoj imaju prijavljeno boravište, za njezine europarlamentarce.

Ako želite glasovati pred nadležnim tijelom druge države članice, morate se prijaviti nadležnom tijelu te države na način i u rokovima propisanim posebnim propisima te države članice, čime gubite pravo glasovanja za hrvatske predstavnike.