Glasovanje u inozemstvu

Birači, državljani Republike Hrvatske mogu glasovati i u inozemstvu, u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske

Svi hrvatski državljani s navršenih 18 godina (birači) imaju opće i jednako biračko pravo u izborima za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske i Europski parlament te u postupku odlučivanja na državnom referendumu. 

Aktivna registracija

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj a žele glasovati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu trebaju zatražiti aktivnu registraciju.

Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj - birači s e-osobnim iskaznicama ne moraju se aktivno registrirati za izbore.
Birači bez prebivališta u RH, koji su podnijeli zahtjev za e-osobnom iskaznicom, po službenoj dužnosti će se aktivno registrirati i upisati u popis birača (prema adresi prijavljenog prebivališta u inozemstvu) za predstojeće izbore.
Ukoliko na dan izbora žele glasovati izvan svog mjesta prebivališta odnosno pripadajućeg diplomatsko-konzularnog predstavništva, mogu zatražiti promjenu podatka o mjestu aktivne registracije (drugo diplomatsko-konzularno predstavništvo odnosno mjesto u Republici Hrvatskoj).

Zahtjev za aktivnu registraciju i promjenu mjesta aktivne registracije podnosite diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske odnosno nadležnom upravnom tijelu prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje ćete se zateći na dan izbora. Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije 10 dana prije dana održavanje izbora ili državnog referenduma.

Zahtjev za aktivnu registraciju.

Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.

 Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom za glasovanje koju izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu.

Prethodna registracija

Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji žele glasovati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu, mogu zatražiti prethodnu registraciju odnosno pribaviti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

Zahtjev za prethodnu registraciju podnosi se nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora. 

Zahtjev za prethodnu registraciju.

Zahtjev za promjenu mjesta prethodne registracije.

Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji se nisu prethodno registrirali ili pribavili potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta ne mogu glasovati u inozemstvu  već samo u mjestu svog prebivališta u Republici Hrvatskoj.

Izbori za Europski parlament

Iznimno, kada se provode izbori za EU parlament, hrvatski državljani koji imaju boravak u drugoj državi članici, mogu izabrati da li žele glasovati u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu za hrvatske europarlamentarce ili pred nadležnim tijelom druge države članice u kojoj imaju prijavljeno boravište, za njezine europarlamentarce.

Ako želite glasovati pred nadležnim tijelom druge države članice, morate se prijaviti nadležnom tijelu te države na način i u rokovima propisanim posebnim propisima te države članice, čime gubite pravo glasovanja za hrvatske predstavnike.