Izbori

Svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske, a i državljanin Europske unije koji ima prebivalište, boravište i/ili se trenutno zatekao u RH ima biračko pravo

Na neposrednim izborima punoljetni hrvatski državljani biraju zastupnike u Hrvatski sabor i predsjednika Republike Hrvatske na državnoj razini, a na lokalnoj razini općinske načelnike, gradonačelnike i župane te predstavnička tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor.

Ulaskom u Europsku uniju hrvatski državljani biraju i svoje predstavnike u Europskom parlamentu.

Opće i jednako biračko pravo u Hrvatskoj imaju hrvatski državljani stariji od 18 godina. Glasovati se može samo jednom i nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.

Ustavom je zajamčena potpuna tajnost glasovanja.

Održavanje izbora

Na državnoj razini se svake četiri godine održavaju izbori za zastupnike u Hrvatski sabor, a svakih pet godina izbori za predsjednika Republike Hrvatske.

Na lokalnoj razini svake četvrte godine održavaju se istodobno redovni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba) te za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihove zamjenike.

Pripadnici nacionalnih manjina biraju i Vijeća nacionalnih manjina.

Ulaskom u Europsku uniju hrvatski državljani biraju i svoje predstavnike u Europskom parlamentu.

Biračko pravo na lokalnim izborima u drugoj državi članici

Također, hrvatski državljani imaju biračko pravo i na lokalnim izborima u drugoj državi članici, sukladno propisima te države članice kao što i državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj imaju pravo birati članove predstavničkog tijela te jedinice i kandidirati se za člana predstavničkog tijela te jedinice.

Više informacija o izborima možete pročitati na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave 

Izbori.

Registar birača

U Registar birača upisani su svi hrvatski državljani s navršenih 18 godina.

Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te državljanima drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj. Registar se sastoji od evidencije birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, evidencije birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i evidencije birača drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj.

U evidenciju birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj upisuju se birači prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj, u evidenciju birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj birači se u pravilu upisuju po državama i adresnom podatku, a u evidenciju birača drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj upisuju se birači na njihov zahtjev prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj.

No, treba razlikovati Popis birača od Registra birača. Popis birača je dio Registra birača koji se sastavlja za svake izbore nakon zatvaranja registra (10 dana prije dana izbora), a u njega se upisuju birači s prebivalištem u RH koji imaju važeće osobne iskaznice, kao i birači bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji su se aktivno registrirali.

Svi hrvatski državljani mogu i online provjeriti svoje podatke na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave 

Registar birača.

Na istoj stranici moguće je provjeriti koliko je birača prijavljeno na njihovoj adresi ili na bilo kojoj drugoj adresi u Republici Hrvatskoj.

Također, moguće je provjeriti i je li adresa u registru birača jednaka onoj u registru prostornih jedinica.

Glasovanje izvan mjesta prebivališta

Birači koji će se na dan izbora za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske i izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske odnosno državnog referenduma zateći izvan područja grada ili općine u kojoj imaju prebivalište, mogu se na osobni zahtjev privremeno upisati u gradu ili općini gdje će se na dan izbora odnosno državnog referenduma zateći. Privremenim upisom ne mijenja se podatak o prebivalištu ili adresi stanovanja u registru birača.

Zahtjevi za privremeni upis izvan mjesta prebivališta podnose se, nakon raspisanih izbora, nadležnom upravnom tijelu neovisno o mjestu upisa birača u registar birača, a najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Građani mogu prije održavanja izbora elektroničkim putem podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu i aktivnu registraciju te izmjene istih zahtjeva, ako u vrijeme izbora neće biti u svom mjestu prebivališta i žele glasovati u nekom drugom mjestu u Republici Hrvatskoj odnosno inozemstvu.