Prijava posade i putnika na plovilima

Ako se bavite iznajmljivanjem jahti i brodica, posadu i putnike možete prijaviti putem internetske aplikacije e-Crew

Pravna ili fizička osoba (charter kompanija) koja planira obavljati charter djelatnost u RH, prije početka davanja na korištenje plovila, dužna je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture podnijeti pisani zahtjev za dodjelu korisničkog prava rada na centralnoj bazi podataka (Zahtjev za eCrew), temeljem kojega Ministarstvo dodjeljuje korisničke ovlasti za pristup sustavu e-Crew.

Ako već imate korisničke ovlasti, uslugu možete pronaći na stranici

e-Crew.

Sustav e-Crew omogućava charter kompanijama da obvezne prijave popisa posade i putnika obave samostalno putem Interneta, najkasnije do trenutka isplovljenja plovila.

Postupak dodavanja plovila zastave RH u sustav e-Nautika

Ako čarter kompanija ima status vlasnika ili korisnik plovila, potrebno je dostaviti ispunjeni obrazac zahtjeva na elektronsku adresu Ministarstva charter@pomorstvo.hr.

Ako čarter kompanija nema status vlasnika ili korisnika plovila, uz obrazac zahtjeva, potrebno je dostaviti presliku upisnog lista ili dozvole za plovidbu te ugovora o zakupu plovila sklopljenog s vlasnikom ili korisnikom plovila.


Postupak dodavanja plovila strane zastave u sustav e-Nautika

Uz obrazac zahtjeva, potrebno je dostaviti dokumentaciju prema uputi naziva Dokumenti za plovila strane državne pripadnosti, koji se nalazi na web-stranici Ministarstva pod izbornikom More → Nautika → Dokumenti.

Obrazac zahtjeva nalazi se na web-stranici Ministarstva pod izbornikom More → Nautika → Obrasci.