Razvrstavanje i kategorizacija ugostiteljskih i turističkih objekata, objekata u domaćinstvu i objekata na OPG-u

Za otkazivanje ugovora o radu poslodavac mora imati opravdan razlog, a valjanost otkaza možete osporavati pred sudom

Ugostiteljski i turistički objekti, objekti u domaćinstvu i objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG), mogu početi s radom ako su ishodili rješenje za obavljanje ugostiteljske/turističke djelatnosti te istaknuli propisanu standardiziranu oznaku (ploču) na vidljivom mjestu na objektu.

Ugostiteljski objekti razvrstavaju se u vrste odnosno razvrstavaju i kategoriziraju u vrste i kategorije:

Iz skupine „Restorani“:
 • Restoran, Gostionica, Zdravljak, Zalogajnica, Pečenjarnica, Pizzeria, Bistro, Slastičarnica, Objekt brze prehrane (fast food) – bez kategorije

Iz skupine „Barovi“:
 • Kavana, Noćni klub, Noćni bar, Disco klub, Caffe bar, Pivnica, Buffet, Krčma, Konoba, Klet, Beach bar, Kušaonica - bez kategorije

»Catering objekt«:
 • Pripremnica obroka (catering) – bez kategorije

Iz skupine »Objekti jednostavnih usluga«:
 • Objekt jednostavnih usluga u kiosku, Objekt jednostavnih brzih usluga, Objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu), Objekt jednostavnih usluga u šatoru, Objekt jednostavnih usluga na klupi, Objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sličnim napravama) – bez kategorije

Iz skupine „Hoteli“:
 • Hotel baština (heritage) – bez kategorije
 • Difuzni hotel – bez kategorije
 • Hotel (s depandansom), Aparthotel (s depandansom), Turističko naselje – dvije do pet zvjezdica
 • Turistički apartmani – dvije do četiri zvjezdice
 • Pansion – kategorije standard i komfor
 • Integralni hotel – kao vrsta ne označava se kategorijom, nego se sastoji od objekata kojima su utvrđene kategorije od tri do pet zvjezdica
 • Lječilišne vrste (s depandansom) – ima kategoriju sukladno vrsti
 • Hotel posebnog standarda (s depandansom) – nema kategoriju.

 Iz skupine „Kampovi“:
 • Kamp – dvije do pet zvjezdica
 • Glamping – četiri i pet zvjezdica
 • Kamp odmorište – bez kategorije

Iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“:
 • Soba, Studio apartman – dvije do četiri zvjezdice
 • Apartman, Kuća za odmor – dvije do pet zvjezdica
 • Prenoćište, Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis, Odmaralište za djecu, Hostel, Lovački dom, Planinarski dom, Objekt za vrstu robinzonski smještaj – bez kategorije

„Objekti u domaćinstvu“:
 
 • Sobe, studio apartman – dvije do četiri zvjezdice
 • Apartman, Kuća za odmor, Kamp – dvije do pet zvjezdica
 • Kamp odmorište, Kamp odmorište-robinzonski smještaj – bez kategorije

„Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu“:
 • Vinotočje/Kušaonica, Izletište – bez kategorije
 • Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp – dva do četiri sunca
 • Kamp odmorište, Kamp odmorište-robinzonski smještaj – bez kategorije

„Luka nautičkog turizma“:
 • Marina – dva do pet sidra
Drugi objekti za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata“:
 • Nautičko sidrište, Nautičko privezište, Odlagalište plovnih objekata, Suha marina – bez kategorije

„Plovni objekti nautičkog turizma“:
 • Plovni objekti za izlete, Plovni objekti za krstarenje, Ribarsko plovilo – bez kategorije

Nadležnost

Ministarstvo turizma i sporta provodi upravni postupak razvrstavanja i kategorizacije:
 • Hoteli – Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Integralni hotel, Lječilišne vrste, Hotel posebnog standarda;
 • Kampovi – Kamp i Glamping;
 • Luke nautičkog turizma - Marina.

Uz razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata, Ministarstvo turizma i športa provodi postupak za dodjelu oznake Kvalitete (Q) za Hotel i dodjeljuje oznake posebnog standarda za objekte iz skupine Hoteli (osim za Pansion i Lječilišnu vrstu). Oznake posebnog standarda koje se dodjeljuju su: Business (Poslovni), Meetings (Za sastanke), Congress (Kongresni), Club (Klub), Casino (Kasino), Holiday Resort (Odmorišni), Coastal Holiday Resort (Priobalni odmorišni), Family (Obiteljski), Small & Friendly (Mali i prijateljski), Senior Citizens (Za starije osobe), Helath & Fitness (Zdravlje i fitness), Wellness, Diving Club (Ronilački klub), Motel (Motel), Ski (Ski), Za osobe s invaliditetom i Bike (Za bicikliste).

Upravna tijela županija, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ugostiteljstvo i usluge u turizmu provode upravni postupak razvrstavanja ili postupak razvrstavanja i kategorizacije ovisno o vrsti objekta:
 
 • Iz skupine Kampovi – Kamp odmorište
 • Iz skupine Hoteli – Pansion;
 • Ostali ugostiteljski objekti za smještaj - Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Odmaralište za djecu, Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Učenički ili Studentski dom ili Akademis, Objekti za robinzonski smještaj);
 • Objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu - Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište i Kamp odmorište-robinzonski smještaj i Objekt za robinzonski smještaj;
 • Objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu - Vinotočje/kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište i Kamp odmorište-robinzonski smještaj, Objekt za robinzonski smještaj; Nadležna upravna tijela dodjeljuju i oznaku kvalitete za vrste Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor i Kamp;
 • Iz skupine Restorani, Barovi, Catering objekti i Objekti jednostavnih usluga - restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, kavana, noćni klub, noćni bar, disco klub, caffe bar, pivnica, buffet, krčma, konoba, klet, beach bar, kušaonica, pripremnica obroka (catering), objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu), objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi i objekt jednostavnih usluga na kolicima;
 • Iz skupine Drugi objekti za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata - Nautičko sidrište, Nautičko privezište, Odlagalište plovnih objekata, Suha marina
 • Iz skupine Plovnih objekata nautičkog turizma – Plovni objekti za izlete, Plovni objekti za krstarenje, Ribarsko plovilo.