Prijava i odjava turista

Sve turiste obvezni ste u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor

Pravna osoba i fizička osoba obrtnik koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu ili uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i osoba koja pruža ugostiteljsku uslugu smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu obvezne su u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe kojima pružaju uslugu noćenja te u roku od 24 sata od odlaska odjaviti njihov boravak.
 
Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe koje borave u toj kući apartmanu ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

Obveznici prijave i odjave turista

Obveznici prijave i odjave turista turističkoj zajednici su:
  • pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu
  • pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarterska plovila i brodovi za višednevna kružna putovanja)
  • fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
  • vlasnik kuće ili stana za odmor
  • stanovnici turističke općine ili grada
  • vlasnici ili korisnici plovila (nautičari) koji plaćaju turističku pristojbu po noćenju.

Načini prijave i odjave - eVisitor

Prijava i odjava turista turističkoj zajednici obavljaju se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj. Sustav je dostupan korisnicima putem Interneta kao web aplikacija i bez potrebe za instaliranjem na računalo.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor provodi se putem sigurnog pristupa sustavu eVisitor kroz protokol koji sadrži cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista odnosno automatsku razmjenu podataka.
 
Podaci se u popis turista upisuju na temelju podataka iz osobne iskaznice, odnosno putne ili neke druge isprave o identitetu.

Detaljne informacije vezane za prijavu i odjavu turista u sustav eVisitor mogu se pronaći na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice.
 
Turistička zajednica je na području svoga djelovanja dužna izvijestiti obveznike prijave i odjave turista turističkoj zajednici o načinima prijave i odjave turista, osigurati svim obveznicima prijave i odjave turista edukaciju i stručnu pomoć vezanu uz korištenje sustava eVisitor te im izdati korisničke upute.

Plovni objekti nautičkog turizma

Upisivanje podataka u Popis turista za pravnu ili fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu - čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja) obavlja se obavljati putem elektroničke razmjene podataka s elektroničkim sustavom evidencije prijave popisa posade i putnika na plovilima za iznajmljivanje odnosno drugim odgovarajućim elektroničkim sustavom koji vodi ministarstvo nadležno za pomorstvo.

Charter i cruising plovila

Upisivanje podataka u Popis turista za pravnu ili fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising) i nadalje će se obavljati putem elektroničke razmjene podataka s elektroničkim sustavom evidencije prijave popisa posade i putnika na plovilima za iznajmljivanje odnosno drugim odgovarajućim elektroničkim sustavom koji vodi ministarstvo nadležno za pomorstvo.