Korištenje pesticida

Sredstva za zaštitu bilja morate primjenjivati u skladu s uputama, upozorenjima i obavijestima na ambalaži

Pesticidi su tvari koje se koriste u poljoprivredi ali i u drugim područjima, kao što je javno zdravstvo, komunalna higijena, veterinarstvo, za suzbijanje nametnika na biljkama i životinjama.

U pesticide se ubrajaju i sredstva za zaštitu bilja koja su uglavnom kemijskog, ali mogu biti i biološkog podrijetla, a koriste se u poljoprivredi, šumarstvu te nepoljoprivrednim i javnim površinama za kontrolu i suzbijanje štetnih organizama bilja kao što su biljni patogeni i bolesti, kukci, nematode, grinje, štetni glodavci i korovi te drugi štetni organizmi bilja.

Svako sredstvo za zaštitu bilja koje se stavlja na tržište i koristi u Hrvatskoj mora biti registrirano ili imati odgovarajuću dozvolu Ministarstva poljoprivrede. Popis svih sredstava za zaštitu bilja koja su registrirana i odobrena za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj možete pogledati na stranicama Ministarstva poljoprivrede

Popis registriranih sredstava za zaštitu bilja.


Vrste pesticida

Prema namjeni sredstva za zaštitu bilja dijele se na:
  • insekticide (suzbijaju kukce)
  • akaricide (suzbijaju grinje)
  • nematocide (suzbijaju fitoparazitske nematode)
  • limacide (suzbijaju puževe)
  • korvifuge (odbijaju napad ptica – repelenti)
  • rodenticide (suzbijaju glodavce)
  • fungicide (suzbijaju fitopatogene gljive)
  • herbicide (suzbijaju korove)
  • regulatore rasta (utječu na životne procese bilja drukčije od hranjiva).


Obveze u radu s pesticidima

Sredstva za zaštitu bilja morate primjenjivati u skladu s uputama, upozorenjima i obavijestima na etiketi ili u skladu s rješenjem o registraciji ili rješenjem o dozvoli, skladištiti i čuvati u posebnoj prostoriji ili posebnom ormaru u originalnoj ambalaži, a praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja morate propisno zbrinuti.

Radi osiguranja sljedivosti mogućeg izlaganja sredstvu za zaštitu bilja, kao korisnik sredstva za zaštitu bilja obvezni ste voditi i čuvati evidencije o sredstvima za zaštitu bilja koja koristite, i to najmanje tri godine.

U cilju izbjegavanja izlaganju neugodnim mirisima građana koji prebivaju u neposrednoj blizini površina koje tretirate prilikom korištenja sredstava za zaštitu bilja, dužni ste, na njihov zahtjev, najaviti tretiranje najkasnije 24 sata prije tretiranja i dati informacije o trgovačkom nazivu sredstva za zaštitu bilja koje ćete koristiti za tretiranje, datumu i vremenu tretiranja te načinu tretiranja kako bi građani mogli poduzeti dodatne mjere zaštite.

Svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici dužni su položiti ispit kojim potvrđuju da posjeduju razinu znanja za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida, obavljanje poslova distribucije i prodaje pesticida te davanja savjeta u prodaji pesticida te savjeta za primjenu pesticida u proizvodnji hrane i zaštite bilja, biljnih proizvoda i objekata od štetnih organizama.