Zaštita autohtonih proizvoda

Saznajte kako zaštititi autohtone proizvode na nacionalnoj razini i na razini Europske unije

Republika Hrvatska zbog posebnosti zemljopisnog položaja, prirodnih i klimatskih uvjeta kao i bogate kulture te tradicije, posjeduje veliki broj autohtonih prehrambenih proizvoda koji zbog tehnoloških, prehrambenih i organoleptičkih specifičnosti, kvalitetom i posebnošću uspješno konkuriraju na hrvatskom tržištu i dio su naše gastronomske ponude.

Mnogi od njih su postali prepoznatljivi kao i zemljopisna područja u kojima se proizvode.

Prednosti registracije

Proizvodi se štite zbog:
  • više cjenovne kategorije
  • stvaranja identiteta i prepoznatljivosti
  • izravne veze proizvoda s određenim zemljopisnim područjem daje dodatnu vrijednost i prepoznatljivost tom području, te pridonosi ruralnom razvoju
  • osnivanja interesnih udruženja, ako ona još ne postoje u svrhu zajedničkog nastupa na tržištu, odnosno zajedničke promidžbe prehrambenog proizvoda.

Zaštita na nacionalnoj razini 

Zahtjev podnosite Ministarstvu poljoprivrede.

Više o samom postupku zaštite možete pročitati na stranicama Ministarstva poljoprivrede

Postupak zaštite oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta.

Na stranicama Ministarstva poljoprivrede pronaći ćete i sve potrebne obrasce za podnošenje zahtjeva na nacionalnoj razini.
 

Zaštita za razini Europske unije

Nakon što je naziv proizvoda zaštićen u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede dostavlja Europskoj komisiji dokumentaciju potrebnu za registraciju oznake na razini Europske unije (EU).

Više o postupku zaštite na razini EU možete pročitati na stranicama Ministarstva poljoprivrede

Postupak registracije na razini Europske unije.