Upis na studij

Na studij se upisujete na temelju javnog natječaja kao redoviti ili izvanredni student

Upis na studij obavlja se na temelju javnog natječaja koji objavljuje sveučilište, veleučilište ili visoka škola najmanje šest mjeseci prije početka nastave. U tom natječaju ćete naći sve podatke važne za upis: Uvjete i broj mjesta za upis, postupak, dokumente koje trebate priložiti i rokove za prijavu na natječaj i upis.

Postupak odabira i kriterije na temelju kojih se obavlja klasifikacija utvrđuju visoka učilišta. Isto tako, visoka učilišta u Republici Hrvatskoj prihvatila su položene ispite državne mature kao jedan od kriterija upisa na studij koji izvode.

Sve o upisu na prvu razinu studija u Republici Hrvatskoj doznat ćete na stranicama Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta Postani student.

Sve o uvjetima upisa na drugu razinu studija doznat ćete na visokom učilištu koje želite upisati ili na stranicama Nacionalnoga informacijskoga sustava prijave na diplomske studije.

Za drugu razinu sveučilišnih studija relevantno je da sveučilišta samostalno određuju uvjete pod kojima se studenti koji su završili stručne studije upisuju na sveučilišne studije. 

Za dodatnu pomoć možete kontaktirati Središnji prijavni ured putem mrežne stranice www.studij.hr i na broj telefona 01/6274-844 u vezi prijave studijskih programa. 

Sve o uvjetima upisa na poslijediplomski studij doznat ćete na visokom učilištu koje želite upisati.

Redoviti i izvanredni studenti

Studij možete upisati kao redoviti ili izvanredni student. Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici. 

Troškovi redovitog studija se dijelom ili u cijelosti subvencioniraju iz državnog proračuna sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske.

Izvanredni studenti su oni koji obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost koja traži specifičan program. Troškove takvog studija u cijelosti ili dijelom snosi sam student.

Više informacija o povlasticama koje možete ostvariti kao student pogledajte u našim člancima vezanim uz studentski standard

Studentski standard

Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

Strani državljani

Od trenutka stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije studenti koji su državljani zemalja Europske unije upisuju se na studije na hrvatskom jeziku unutar nacionalnih upisnih kvota i pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani te sukladno tome plaćaju isti iznos troškova studija odnosno imaju pravo na subvencionirane troškove studija.

Državljani trećih zemalja upisuju se unutar kvota za strance i pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani, ali se od njih, sukladno općem aktu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole, može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija.
 
Stranim se državljanima upis može ograničiti ili uskratiti ako je riječ o studiju koji se odnosi na vojno ili policijsko obrazovanje ili neki drugi studij koji je od interesa za nacionalnu sigurnost.
 
Subvencija troškova studija iz Državnog proračuna Republike Hrvatske ne odnosi se na studijske programe koji se u potpunosti izvode kao programi na engleskom jeziku.