Ukop pripadnika HVO-a

Od 1. siječnja 2024. omogućeno je sufinanciranje troškova ukopa pripadnika HVO-a

Pravo na troškove ukopa pripadnika HVO-a

Ministarstvo hrvatskih branitelja snosi troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka umrloga ratnog vojnog invalida pripadnika HVO-a i umrloga pripadnika HVO-a, koji je u trenutku smrti imao hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Troškovi prijevoza i ukopa

U slučaju ukopa posmrtnih ostataka umrloga ratnog vojnog invalida pripadnika HVO-a i umrloga pripadnika HVO-a, priznaju se sljedeći troškovi:

a) pogrebna oprema i/ili oprema za kremiranje: drveni lijes, osnovna urna, ukrasna urna, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura, limeni uložak, plastična vreća sa zatvaračem, mali znak za lijes (križ ili drugo), slova i brojevi za lijes, pločica s tekstom i pokrov (do 300,00 eura s PDV-om),
b) troškovi ukopa i/ili troškovi kremiranja i/ili ispraćaja: usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, razglasa, krematorija, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanja pokrovne ploče, vraćanja pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenja kolica, fugiranja grobnog otvora, polaganja urne i slično (do 200,00 eura s PDV-om),
c) prijevoz pokojnika od mjesta smrti do mjesta ukopa unutar Republike Hrvatske: preuzimanje pokojnika, paušal ili prijevoz lokalno ako je propisan i/ili prijevoz izvan područja grada (do 0,95 €/km s PDV-om),
d) prijevoz pokojnika izvan Republike Hrvatske (do 0,95 €/km, a najviše do 730,00 eura s PDV-om),
f) grobno mjesto s betoniranim okvirom na području Republike Hrvatske. 

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za ukop umrlog pripadnika HVO-a podnosi se nadležnom upravnom odjelu u županiji ili Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, prema mjestu prebivališta umrlog. Zahtjev može podnijeti član obitelji pokojnog ili druga fizička ili pravna osoba uz prilaganje slijedeće dokumentacije:
  • potvrda o činjenici smrti (potvrda o smrti, smrtni list, izvod iz matice umrlih, otpusno pismo, dozvola za ukop),
  • potvrda o pripadnosti HVO-a, ne stariju od 6 mjeseci,
  • uvjerenje o prebivalištu u Republici Hrvatskoj u trenutku smrti (izdaje MUP),
  • potvrdu o državljanstvu u Republici Hrvatskoj (domovnica, izvod iz knjige državljana - izdaje Matični ured).
Ukoliko članovi obitelji pokojnog ili druga fizička osoba plate troškove ukopa, Zahtjev za povrat troškova ukopa mogu predati u roku od godinu dana od dana ukopa, uz prilaganje prethodno navedenih te sljedećih dokumenata:
  • original računa,
  • presliku tekućeg/zaštićenog računa podnositelja zahtjeva,
  • presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
  • popunjen i potpisan obrazac Zahtjeva za ukop pripadnika HVO-a,
  • smrtni list (nakon unosa podatka o smrti u maticu),
  • preslika osobne iskaznice/putovnice umrlog pripadnika HVO-a.