Oslobađanje od plaćanja pristojbi i naknada

Članovi obitelji hrvatskih branitelja i hrvatski ratni vojni invalidi oslobođeni su plaćanja određenih sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi

U postupku ostvarivanja prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, stranke su oslobođene od plaćanja sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status.

Oslobađanje od plaćanja naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta

Ako na temelju građevinske dozvole ili drugog akta prenamjenjujete poljoprivredno zemljište tako da se ono više ne iskorištava za poljoprivrednu proizvodnju, oslobođeni ste plaćanja jednokratne naknade za prenamjenu, pod uvjetom da ste:
  • član obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja
  • HRVI
  • hrvatski branitelj.
Ovo pravo možete ostvariti samo jednokratno, a zahtjev za prenamjenu zemljišta upućujete županijskom Zavodu za prostorno planiranje.