Zapošljavanje

Prednost pri zapošljavanju

Možete ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, u tijelima i pravnim osobama određenim Zakonom

Potpore za samozapošljavanje

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje javne pozive za dodjelu potpora za samozapošljavanje

Fiskalna olakšica za zapošljavanje

Poslodavac koji zaposli dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ima određene fiskalne olakšice

Potpora za poticanje zapošljavanja

Ministarstvo hrvatskih branitelja može dodijeliti novčane potpore poslodavcima za poticanje zapošljavanja hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca i djece HRVI-a iz Domovinskog rata

Rad uz mirovinu - hrvatski branitelji HRVI i članovi njihovih obitelji

Hrvatski branitelji i HRVI i članovi njihovih obitelji imaju pravo na rad uz mirovinu pod određenim uvjetima

Potpora za proširenje postojeće djelatnosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja može sufinancirati proširenje djelatnosti i nove projekte braniteljskih zadruga i drugih mikro/malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika

Profesionalna rehabilitacija

Ako vam je radna sposobnost umanjena kao posljedica obrane suvereniteta Republike Hrvatske, imate pravo na profesionalnu rehabilitaciju

Potpora za održavanje poslovanja

Potpora za održavanje poslovanja namijenjena je isključivo onim poslovnim subjektima koji mogu dokazati teškoće u poslovanju uzrokovane nekom specifičnom ili nepredvidivom situacijom