Fiskalna olakšica za zapošljavanje

Poslodavac koji zaposli dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ima određene fiskalne olakšice

Poslodavac koji zaposli dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata starije od 29 godina plaća samo:
  • doprinos za mirovinsko osiguranje i
  • doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).
To znači da je poslodavac oslobođen plaćanja doprinosa na osnovicu, i to doprinosa za zdravstveno osiguranje.

avedeno oslobođenje odnosi se na razdoblje u trajanju do pet godina i odnosi se na sve osobe koje do dana sklapanja ugovora o radu nisu imale prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.