Zdravlje i zdravstvena zaštita hrvatskih branitelja

Zdravstvena zaštita u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja

Imate pravo na obvezno zdravstveno osiguranje, ako to pravo ne možete ostvariti prema drugoj osnovi osiguranja utvrđenoj zakonom kojim se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje

Zdravstvena zaštita izvan standarda prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Ako je vaša bolest, rana ili ozljeda neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, imate pravo na viši standard zdravstvene zaštite

Medicinska rehabilitacija

Pravo na medicinsku rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Ortopedska i druga pomagala

Za nabavku ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala koja su vam potrebna odobrava se sufinanciranje do visine iznosa koji za isto pomagalo daje HZZO

Oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznoga osiguranja

Saznajte pod kojim ste uvjetima oslobođeni od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite  iz obveznoga osiguranja, odnosno imate pravo na zdravstvenu iskaznicu koja nosi oznaku „HB“ 

Liječenje u inozemstvu

Pravo na naknadu dijela troškova za pratitelja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata prilikom liječenja u inozemstvu

Liječenje HRVI i hrvatskih branitelja u hiperbaričnoj komori

Hrvatski ratni vojni invalidi i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata imaju pravo na liječenje u hiperbaričnoj komori

Besplatni sistematski pregledi

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata imaju pravo na besplatni preventivni sistematski pregled

Pravo na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova s dopunske liste lijekova

Odluku o ostvarivanju prava donosi ministar hrvatskih branitelja na temelju mišljenja Povjerenstva za odobravanje prava na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova i prava na naknadu dijela troškova za pratitelja.