Ostala prava hrvatskih branitelja i obitelji

Naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji imaju pravo na novčanu naknadu

Doplatak za pripomoć u kući

Branitelj ili korisnik obiteljske invalidnine koji zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može sam ispunjavati osnovne životne potrebe ima pravo na doplatak za pripomoć u kući

Prednost pri zakupu poslovnog prostora

Hrvatski branitelji imaju prednost pri zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost s jedinicama državne uprave i lokalne samouprave i pravnim osobama u njihovom vlasništvu

Jednokratna novčana pomoć

U određenim slučajevima kad niste u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe, imate pravo na jednokratnu novčanu pomoć u najvišem iznosu od  441,44 EUR 

Oslobađanje od plaćanja pristojbi i naknada

Članovi obitelji hrvatskih branitelja i hrvatski ratni vojni invalidi oslobođeni su plaćanja određenih sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi

Dodjela automobila s ugrađenim prilagodbama

Kao hrvatski ratni vojni invalid (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine imate pravo na osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama

Pravo na naknadu troškova prilagodbe osobnog automobila

Kao hrvatski ratni vojni invalid (HRVI) iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine imate pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila u Vašem vlasništvu

Pravo na ustup dionica

HRVI, članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja i članovi obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata imaju pravo na dionice, bez naplate

Pravo na dodjelu udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Doznajte tko ima pravo na dodjelu udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 

Pravo na troškove ukopa

Poginuli hrvatski branitelji nakon ekshumacije i identifikacije, kao i umrli hrvatski ratni vojni invalidi i hrvatski branitelji imaju pravo na ukop uz vojne počasti

Uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom

Smrtno stradali hrvatski branitelji i umrli hrvatski ratni vojni invalidi imaju pravo na plaćene troškove uređenja groba s nadgrobnim spomenikom

Ukop pripadnika HVO-a

Od 1. siječnja 2024. omogućeno je sufinanciranje troškova ukopa pripadnika HVO-a