Jednokratna novčana pomoć

U određenim slučajevima kad niste u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe, imate pravo na jednokratnu novčanu pomoć u najvišem iznosu od  441,44 EUR 

Kao član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalid ili hrvatski branitelj imate pravo na jednokratnu novčanu pomoć u slučajevima kada niste u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe zbog:
  • teške bolesti ili ozljede vas ili člana vaše uže obitelji s kojima živite u zajedničkom kućanstvu
  • elementarne nepogode (požar, poplava, potres i slično) u vašem kućanstvu
  • smrti člana uže obitelji (bračni ili izvanbračni drug ili djeca) ili šire (roditelj) s kojim živite u zajedničkom kućanstvu
  • kada novčani prihodi u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, mjesečno po članu zajedničkog kućanstva iznose manje od 110,36 EUR.
Visina jednokratne novčane pomoći ovisi o slučaju na temelju kojeg se podnosi zahtjev, o visini prihoda te o broju članova kućanstva.  

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć možete ostvariti jednom godišnje (osim ako se novi zahtjev ne odnosi na smrt člana obitelji) i u najvišem iznosu od jedne proračunske osnovice 441,44 EUR.

Preduvjeti za dobivanje pomoći

Da biste ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć, moraju biti zadovoljeni sljedeći preduvjeti:
  • da članovi vašeg kućanstva i vi ne ostvarujete ukupno redovne novčane prihode u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva u tekućoj godini, mjesečno po članu kućanstva veće od 25 posto od utvrđene proračunske osnovice (110,36 EUR)
  • da članovi vašeg kućanstva i vi niste vlasnici motornog vozila koje ne služi podmirenju osnovnih životnih potreba
  • da članovi vašeg kućanstva i vi niste vlasnici ili suvlasnici, korisnici ili sukorisnici nekretnina koje vam ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba
  • da ste u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru
  • da niste na izdržavanju kazne zatvora, osim ako ste prije upućivanja na izvršenje kazne zatvora živjeli u zajedničkom kućanstvu s osobama koje ste uzdržavali, a iste osobe obvezni ste uzdržavati i tijekom izvršenja kazne zatvora.

Potrebna dokumentacija

Dokaze o kojima se vodi službena evidencija kod javnopravnih tijela ili suda prikuplja po službenoj dužnosti službena osoba u nadležnom upravnom tijelu u županiji ili Gradu Zagrebu (Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom) .

Popis potrebnih dokumenata ovisi o pojedinom slučaju i razlogu obraćanja (loše ekonomsko -socijalno stanje, smrtni slučaj, elementarna nepogoda, teža bolest ili ozljeda), a upute što priložiti uz zahtjev dobit ćete od službenika pri predavanju popunjenog obrasca zahtjeva.

Zahtjev podnosite upravnom odjelu u svojoj županiji ili Gradu Zagrebu (Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom), prema mjestu prebivališta, gdje možete dobiti i potpunije informacije o mogućnosti dobivanja jednokratne novčane pomoći.

Popis i kontaktne podatke možete pronaći na stranici Hrvatske zajednice županija upravnih odjela u županijama, odnosno Grada Zagreba na stranici Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom .