Uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom

Smrtno stradali hrvatski branitelji i umrli hrvatski ratni vojni invalidi imaju pravo na plaćene troškove uređenja groba s nadgrobnim spomenikom

Pravo na plaćene troškove uređenja grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom do 2.000,00 eura s PDV-om pripada:
 
  • smrtno stradalim hrvatskim braniteljima sukladno članku 6. stavku 1. točkama a) i b) Zakona
  • smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz čl. 6 stavka 1. točke a) i b) Zakona - nakon ekshumacije i identifikacije
  • umrlim hrvatskim ratnim vojnim invalidima (HRVI) od I. do IV. skupine koji su do smrti koristili doplatak za njegu i pomoć druge osobe.
Pravo se može ostvariti na temelju narudžbenice nadležnog upravnog odjela u županiji ili Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, izdanom na ime izvoditelja radova ili podnošenjem zahtjeva za povrat sredstava ako ste sami platili uređenje grobnog mjesta.

Potrebna dokumentacija

Da bi se ostvarilo pravo na povrat troškova, podnositelj zahtjeva dužan je dati na uvid osobne podatke službenoj osobi pri nadležnom upravnom odjelu u županiji, odnosno Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, te uz zahtjev priložiti:
  • originalni račun na ime podnositelja zahtjeva za povrat troškova
  • drugostupanjsko rješenje o obiteljskoj invalidnini ili naknadi obiteljske invalidnine (za smrtno stradale i identificirane branitelje)
  • potvrdu o pripadnosti i okolnostima stradavanja (za poginule hrvatske branitelje, ako nema korisnika obiteljske invalidnine)
  • izvješće o identifikaciji i pokopu te prijava činjenice smrti (za identificirane hrvatske branitelje)
  • presliku drugostupanjskog rješenja o priznatom statusu HRVI-a od I. do IV. skupine s pravom na njegu i pomoć druge osobe
  • pisano izvješće upravnog odjela županije, nadležnog prema mjestu ukopa, o izvršenom uređenju grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom
  • presliku tekućeg ili zaštićenog računa.
Za uređena grobna mjesta s nadgrobnim spomenikom izvan područja Republike Hrvatske potrebno je priložiti i izjavu podnositelja zahtjeva o uređenju i jasnu fotografiju grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom.

Zahtjev za izdavanje narudžbenice ili zahtjev za povrat sredstava s potrebnim dokumentima podnosite nadležnom upravnom odjelu županije, ili Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

Popis upravnih odjela s kontakt-podacima pronaći ćete na stranici Hrvatske zajednice županija.

Održavanje grobnog mjesta

Hrvatski branitelji koji su smrtno stradali u obrani suvereniteta Republike Hrvatske smatraju se povijesno značajnim osobama u smislu Zakona o grobljima. Obveznici održavanja grobnih mjesta povijesno značajnih osoba su vlasnici groblja (jedinice lokalne samouprave).

Obveza održavanja grobnih mjesta povijesno značajnih osoba odnosi se na grobna mjesta smrtno stradalih hrvatskih branitelja iza kojih nema živih nasljednika.