Pravo na naknadu troškova prilagodbe osobnog automobila

Kao hrvatski ratni vojni invalid (HRVI) iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine imate pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila u Vašem vlasništvu

Hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine imaju pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila u njihovu vlasništvu, po priloženom originalnom računu o obavljenoj prilagodbi, najranije u petoj godini od posljednje prilagodbe.

Zahtjev za naknadu troška prilagodbe osobnog automobila

Zahtjev za naknadu troška prilagodbe osobnog automobila u Vašem vlasništvu podnosite upravnom odjelu u svojoj županiji odnosno nadležnom tijelu Grada Zagreba.

Popis i kontaktne podatke upravnih odjela po županijama možete pronaći na mrežnim stranicama Hrvatske zajednice županija, a kontakt podatke Gradskog ureda za branitelje Grada Zagreba na službenim stranicama Grada Zagreba.


Zahtjev potpisuje korisnik prava (HRVI) ili njegov punomoćnik. Ako zahtjev za dodjelom osobnog automobila potpisuje punomoćnik, potrebno je priložiti punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.