Obrazovanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

Sufinanciranje troškova obrazovanja

Ministarstvo hrvatskih branitelja sufinancira troškove obrazovanja za završetak srednje škole i prekvalifikaciju, osposobljavanje i usavršavanje te stjecanje dodatnih znanja i vještina

Besplatni udžbenici

Imate pravo na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovitog školovanja u srednjim školama te redovitog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima 

Potpora za obrazovanje

Ako niste korisnik državne stipendije ili stipendije po nekoj drugoj osnovi, a zadovoljavate kriterije, imate pravo na potporu za obrazovanje Zaklade hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

Pripremni tečajevi za visoka učilišta

Ministarstvo hrvatskih branitelja svake godine objavljuje Javni poziv kojim sufinancira troškove jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe

Besplatni topli obrok

Pravo na besplatni topli obrok ostvaruju djeca hrvatskih branitelja koji su korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje ili zajamčene minimalne naknade, uz uvjet da to pravo ne mogu ostvariti po drugim propisima